Phong Điền đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu
  
Cập nhật:21/08/2019 2:31:04 CH
Những ngày này bà con nông dân trên địa bàn huyện Phong Điền đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ lúa hè thu năm 2019.

Vụ hè thu năm nay huyện Phong Điền đưa vào gieo cấy gần 4.900 ha lúa trong đó sử dụng giống lúa xác nhận trên 95%. Để đảm bảo khung lịch thời vụ, Phòng NN&PTNT huyện đã căn cứ vào thời gian sinh trưởng, phát triển của từng giống lúa trên từng chân đất và điều kiện sản xuất của từng địa phương để bố trí giống lúa hợp lý, trong đó bố trí các giống lúa ngắn ngày và cực ngắn ngày gồm các giống lúa chủ lực như Khang Dân, TH 5, HT 1, HN6, Malâm 48, DV 108, IRi 352, BT7.....Theo bà con nông dân cho biết, vụ lúa hè thu năm nay do tình hình thời tiết nắng hạn kéo dài đã khiến nhiều diện tích lúa  bị khô hạn nặng đã làm cho năng xuất và sản lượng vụ lúa hè thu giảm, trong đó năng xuất bình quân ước đạt 54,5 tạ/ha. Tuy nhiên một số địa phương trên địa bàn huyện Phong Điền do chủ động được nguồn nước tưới tiêu, thực hiện tốt các khâu chọn giống, làm đất, bón phân từ đầu vụ đồng thời tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho năng suất cao như xã Phong Bình gần 65 tạ/ha, Phong Chương và Điền Lộc trên 61 tạ/ha, Phong Hòa và Điền Môn 60 tạ/ha. Đến thời điểm này bà con nông dân trên địa bàn huyện Phong Điền đã thu hoạch hơn 3.300 ha lúa hè thu. Hiện nay UBND huyện Phong Điền tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị huy động nhân lực, phương tiện máy móc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch phấn đấu trước ngày 30/8 sẽ thu hoạch xong vụ lúa hè thu năm 2019.

www.thuathienhue.gov.vn (ctv)
 Bản in]