Phong Điền chú trọng công tác phát triển đảng viên trẻ
  
Cập nhật:22/02/2021 7:51:18 SA
Lễ kết nạp đảng viên mới tại chi bộ trường THPT Trần Văn Kỷ
Lễ kết nạp đảng viên mới tại chi bộ trường THPT Trần Văn Kỷ
Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nhằm tăng thêm sinh lực, sức chiến đấu cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng. Đảng bộ huyện Phong Điền đặc biệt chú trọng công tác phát triển đảng viên trẻ, tập trung nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên hàng năm cũng như cho cả nhiệm kỳ.

Trên cơ sở thực tế địa phương và căn cứ mục tiêu đại hội Đảng bộ huyện đề ra, hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, giao nhiệm vụ cho các ban Đảng tham mưu, các đoàn thể chính trị - xã hội, các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức triển khai thực hiện. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị, đạo đức cách mạng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng ưu tú được rèn luyện và thử thách, phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tùy tình hình thực tế giao chỉ tiêu bồi dưỡng, phát triển quần chúng ưu tú ở các khối, cơ quan, trường học... Để đảm bảo đủ số lượng và chất lượng đảng viên từng năm, Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong độ tuổi thanh niên, đảng viên là nữ, đảng viên là người dân tộc thiểu số và ở địa bàn ít đảng viên; giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho từng chi bộ, gắn với việc giao nhiệm vụ cho từng đảng viên để thực hiện; coi công tác phát triển đảng viên là một trong các nội dung để đánh giá xếp loại các tổ chức cơ sở đảng hằng năm…

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Hòa Trần Văn Nguyên, cho biết: Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên của các chi bộ phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Đồng chí Nguyễn Khoa Trọng, Bí thư xã Đoàn Phong Hòa thông tin: Để lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú, BCH xã Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức nhiều phong trào phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực nơi đoàn viên công tác, thông qua các phong trào Đoàn như: xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc; đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp và các chương trình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Qua đó, đoàn viên thanh niên đã khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ, nhiều đoàn viên thanh niên ưu tú được giới thiệu, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

Bên cạnh đó, tại các buổi sinh hoạt hàng tháng của các chi bộ, đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú nhận xét, báo cáo trước chi bộ những mặt mạnh, mặt hạn chế của quần chúng để chi bộ nhận xét, đánh giá, góp ý, giúp đối tượng Đảng có hướng phấn đấu rõ ràng hơn.

Nhiều đảng viên mới kết nạp đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện và tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng viên mới cũng là nhân tố tích cực trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng; trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn cán bộ kế cận cho các cấp ủy, chính quyền, nhất là ở các xã, thị trấn, địa bàn vùng sâu, vùng xa. Trong năm 2020, đã kết nạp đảng viên 121 đồng chí. Đến nay, Đảng bộ huyện Phong Điền có 47 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 22 đảng bộ, 25 chi bộ cơ sở; tổng số đảng viên toàn Đảng bộ là 3.666 đồng chí.

Việc coi trọng công tác phát triển đảng viên đã đem lại nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng tại huyện Phong Điền; xây dựng cầu nối vững chắc giữa Đảng với quần chúng nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền Đoàn Kỳ Côi, cho biết: “Xác định công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, năm 2021 Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ ở cơ sở. Trong đó, tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên và chất lượng công tác kết nạp đảng viên. Chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức cơ sở đảng thực hiện đúng quy định phát triển đảng viên. Tập trung bồi dưỡng và tạo nguồn kết nạp, giúp quần chúng nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của Đảng, từ đó tự giác, tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đối với chi bộ, quy trình kết nạp đảng viên phải chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Đảng viên được chi bộ phân công, theo dõi, bồi dưỡng quần chúng phải phát huy trách nhiệm, theo dõi thường xuyên và gần gũi, giúp đỡ quần chúng không ngừng rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua ở cơ sở, sớm đủ điều kiện được kết nạp đảng. Bên cạnh đó, việc theo dõi, đánh giá đảng viên hằng năm phải chặt chẽ, khách quan”.

Với nhiều giải pháp gỡ khó, khắc phục khó khăn trong việc tạo nguồn, công tác kết nạp đảng viên mới được huyện Phong Điền quan tâm chỉ đạo sát sao, đạt nhiều kết quả quan trọng; hằng năm, huyện đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới, qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở được nâng cao, đáp ứng công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Có thể nói, trên cơ sở bám sát đặc điểm địa phương và với cách làm phù hợp, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ huyện Phong Điền đã góp phần quan trọng giúp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ. Đây đồng thời cũng là tiền đề có ý nghĩa quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phong Điền tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng quê hương phát triển, giàu mạnh. Xây dựng Phong Điền sớm trở thành thị xã, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố Trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]