Phong Điền: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019
  
Cập nhật:19/07/2019 4:55:12 CH
Đồng chí Nguyễn Văn Lập - Trưởng Ban tôn giáo triển khai các văn bản đến với các đại biểu
Đồng chí Nguyễn Văn Lập - Trưởng Ban tôn giáo triển khai các văn bản đến với các đại biểu
Chiều 19/7, Ban Tôn giáo (thuộc Sở Nội vụ) phối hợp với UBND huyện Phong Điền tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019 và Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho gần 150 chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban tôn giáo (thuộc Sở Nội vụ) triển khai các quy định của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016 và Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo. Theo đó, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 được Quốc hội thông qua ngày 18/11/2016 với 9 chương, 8 mục và 68 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 có những điểm mới cơ bản như: mở rộng chủ thể thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; bổ sung nội dung được tập trung sinh hoạt tôn giáo riêng tại cơ sở tôn giáo hoặc tại địa điểm hợp pháp khác ở Việt Nam; được mời chức sắc, nhà tu hành là người Việt Nam hoặc người nước ngoài giảng đạo… Hội nghị cũng đã thông tin một số quy định của Nghị định 162/2017 của Chính phủ gồm có 6 chương, 25 điều, quy định chi tiết một số điều thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Tại đây, các đại biểu còn trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn.

Thông qua hội nghị phổ biến Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người theo quy định của Hiến pháp. Qua hoạt động trên giúp đại biểu tham gia hội nghị hiểu rõ quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Từ đó trở thành tuyên truyền viên tích cực trong tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của nhà nước về công tác này.

www.thuathienhue.gov.vn (ctv)
 Bản in]