Phong Điền: Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
  
Cập nhật:24/11/2020 10:57:29 SA
Tại Hội nghị
Tại Hội nghị
Sáng ngày 24/11, Ban Tôn giáo tỉnh phối hợp với UBND huyện Phong Điền tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho các cơ quan, đơn vị và 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phong Điền.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên đến từ Ban Tôn giáo tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh truyền đạt các chuyên đề về công tác tín ngưỡng, tôn giáo, như: Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tôn giáo; giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162 ngày 30/12/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; công tác vận động quần chúng tín đồ, chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo thực hiện đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về tôn giáo; hoạt động và công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức tôn giáo. Triển khai một số nội dung về đất đai liên quan đến tôn giáo được quy định trong Luật Đất đai năm 2013. Bên cạnh đó được nghe thông tin về tình hình hoạt động, những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo hiện nay và một số giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Thông qua hội nghị, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Phong Điền

nắm bắt được những chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước cũng như những kỹ năng và kiến thức, từ đó phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ trong tham mưu lãnh đạo các cấp quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

www.thuathienhue.gov.vn (ctv)
 Bản in]