Phong Điền: Trao tặng bò cho hộ khó khăn ở xã Điền Hương
  
Cập nhật:09/08/2020 3:27:33 CH
Hỗ trợ các hộ khó khăn phát triển chăn nuôi bò sinh sản
Hỗ trợ các hộ khó khăn phát triển chăn nuôi bò sinh sản
Huyện Phong Điền vừa tổ chức lễ trao 32 con bò sinh sản cho các 32 hộ gia đình nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo trên địa bàn xã Điền Hương. Đây là Dự án hỗ trợ, nhân rộng mô hình chăn nuôi bò sinh sản nhằm xóa đói giảm nghèo của huyện Phong Điền trong năm 2020.

Tổng kinh phí Dự án trao bò lần này là gần 800 triệu đồng, trong đó, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là 500 triệu đồng, còn lại người dân đóng góp. Dự án nhằm hỗ trợ bước đầu cho các hộ phát triển chăn nuôi bò sinh sản, tiếp cận và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình. Những hộ nhận bò đợt này phải có chuồng trại vững chắc, có diện tích trồng cỏ là 500m2… Tại chương trình trao bò diễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp nên tất cả các hộ nhận bò đều phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và ngồi cách nhau 2m. Các hộ nhận được bò rất phấn khởi, bởi đã được trao “cần câu” để hướng tới xóa đói giảm nghèo trong tương lai. Dự án cũng nhằm nâng cao số lượng và chất lượng đàn bò trên địa bàn huyện Phong Điền.

www.thuathienhue.gov.vn (ctv)
 Bản in]