Phong Điền: Tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2018
  
Cập nhật:10/01/2019 2:51:47 CH
Tặng giấy khen của Quân khu 4 cho các đơn vị quyết thắng Ban chỉ huy quân sự huyện và các xã
Tặng giấy khen của Quân khu 4 cho các đơn vị quyết thắng Ban chỉ huy quân sự huyện và các xã
Ngày 9/1, Ban chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương, nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2018, triển khai công tác năm 2019.

Năm 2018, lực lượng vũ trang huyện Phong Điền đã thực hiện hoàn thành thắng lợi  các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc địa bàn, phối hợp các lực lượng chức năng bảo vệ an toàn các sự kiện; hoàn thành chỉ tiêu về công tác huấn luyện... Lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên được kiện toàn, huấn luyện đầy đủ, chất lượng chính trị ngày càng cao. Bên cạnh đó đã thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với quốc phòng an ninh, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện làm nòng cốt để xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.  Ban chỉ huy quân sự 16 xã, thị trấn và các đơn vị tự vệ thực hiện tốt công tác huấn luyện tại chỗ. Công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ đảm bảo 100% chỉ tiêu giao. Năm 2018, huyện Phong Điền đã thực hiện tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tại các xã. Phát huy sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, vận dụng quan điểm nguyên tắc vào huấn luyện, chiến đấu, tổ chức hội thi, hội thao sáng kiến trong đợt ra quân huấn luyện đạt kết quả cao.

Năm 2019, huyện Phong Điền tiếp tục tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của các cấp về công tác quân sự quốc phòng, tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Phát huy vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong huyện và cơ sở, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; kết hợp xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, phong trào “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới” và các đợt thi đua đột kích khác nhằm xây dựng lực lương vũ trang huyện ngày càng vững mạnh.

www.thuathienhue.gov.vn (ctv)
 Bản in]