Phong Điền: Tập huấn hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020
  
Cập nhật:25/11/2020 5:07:11 CH
Báo cáo viên của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội truyền đạt những nội dung tại buổi tập huấn
Báo cáo viên của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội truyền đạt những nội dung tại buổi tập huấn
Sáng ngày 25/11/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ -TB&XH) phối hợp với UBND huyện Phong Điền tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tập huấn huấn hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020.

Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm xác định, lập danh sách, phân loại chính xác, đầy đủ số liệu, thông tin cơ bản về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều để có cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp giả nghèo và thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội trong năm 2021. Qua đó, việc tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện phải thực hiện đúng quy trình và bộ công cụ quy định tại các thông tư, kế hoạch và dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp; giám sát của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và có sự tham gia của người dân, nhằm xác định đúng đối tượng. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải phản ánh đúng thực trạng đời sống của dân dân, tuyệt đối không bỏ sót hộ nghèo, hộ cận nghèo; không chạy theo thành tích làm sai lệch thực trạng nghèo của địa phương.

Theo đó, các đại biểu tham dự được báo cáo viên của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội truyền đạt những nội dung liên quan đến công tác rà soát hộ nghèo; quy trình rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo. Đồng thời, trao đổi, thảo luận về nội dung tập huấn, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề còn chưa rõ về quy trình nghiệp vụ điều tra để cùng tháo gỡ và khi trở về địa phương tổ chức triển khai thực hiện thành công, có hiệu quả việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020. Đối tượng rà soát là toàn bộ gia đình nằm trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, do UBND xã, thị trấn đang quản lý. Một số hộ không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng có đơn đề nghị rà soát hoặc địa phương chủ động phát hiện thấy gia đình gặp khó khăn, biến cố rủi ro trong năm có khả năng rơi vào diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phạm vi rà soát thực hiện tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện.  Đây là những vấn đề thiết thực giúp kết quả điều tra, rà soát phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân, tránh trường hợp bỏ sót hộ nghèo, hộ cận nghèo, hay chạy theo thành tích làm sai lệch thực trạng nghèo của địa phương. Việc thực hiện điều tra, rà soát phải đảm bảo chặt chẽ từ thôn, tổ dân phố và trực tiếp đối với từng hộ dân; đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, chính xác, khách quan.

www.thuathienhue.gov.vn (ctv)
 Bản in]