Phong Điền: Tập huấn bảo vệ môi trường và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho các tổ chức tôn giáo
  
Cập nhật:05/12/2018 10:34:09 SA
Toàn cảnh buổi tập huấn
Toàn cảnh buổi tập huấn
Sáng ngày 5/12, UBMTTQVN tỉnh phối hợp với UBND huyện Phong Điền tổ chức hội nghị tập huấn các kiến thức về quản lý rủi ro thiên tai và bảo vệ môi trường cho các tổ chức tôn giáo và các cơ quan, ban, ngành đoàn thể trên địa bàn huyện Phong Điền.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu các nội dung cơ bản về kiến thức quản lý rủi ro thiên tai và bảo vệ môi trường gồm: các thảm họa thiên tai thường xuyên xảy ra gắn với biện pháp phòng ngừa, ứng phó; quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; lập kế hoạch phòng chống thiên tai; phương châm “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai; các bước đánh giá rủi ro thiên tai; vai trò và sự tham gia của các tổ chức Tôn giáo trong hoạt động quản lý, cứu trợ thiên tai dựa vào cộng đồng và bảo vệ môi trường; chính sách về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; nối kết giữa các tổ chức trong việc ứng phó với thiên tai và quản lý cứu trợ…

Thông qua tập huấn nhằm trang bị, nâng cao kiến thức, năng lực, kỹ năng về phòng chống thiên tai bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai cho các tổ chức tôn giáo và các cơ quan, ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện Phong Điền. Qua đó tìm các giải pháp phù hợp, hiệu quả để ứng phó, phòng tránh và thích ứng với thiên tai trong cộng đồng nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản nếu có thiên tai xảy ra.

www.thuathienhue.gov.vn (ctv)
 Bản in]