Phong Điền: Ra mắt mô hình phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình
  
Cập nhật:16/08/2019 4:38:45 CH
Tặng giỏ nhựa đi chợ và hộp nhựa cho các chị em phụ nữ xã Phong Hiền nhằm thay thế túi nilon
Tặng giỏ nhựa đi chợ và hộp nhựa cho các chị em phụ nữ xã Phong Hiền nhằm thay thế túi nilon
Chiều ngày 16/8, Hội LHPN huyện Phong Điền tổ chức ra mắt mô hình “phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, sử dụng giỏ nhựa đi chợ, hạn chế dùng túi ni long và sản phẩm nhựa một lần” tại chi Hội Phụ nữ thôn Hiền Lương, xã Phong Hiền.

Mô hình phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, sử dụng giỏ nhựa đi chợ, hạn chế dùng túi ni long và sản phẩm nhựa một lần tại chi Hội Phụ nữ thôn Hiền Lương xã Phong Hiền được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, có Ban điều hành và các thành viên. Các thành viên có nhiệm vụ chấp hành tốt quy chế hoạt động đề ra, quan tâm tuyên truyền, phát triển thành viên; tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chị em và nhân dân hạn chế tối đa và tiến tới không sử dụng túi nilon trong sinh hoạt hàng ngày. Mục đích thành lập mô hình nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về công tác bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động tập huấn, truyền thông và các buổi sinh hoạt định kỳ. Phát huy sức mạnh tập thể tham gia bảo vệ môi trường; từng bước giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe con người. Trên cơ sở tổ chức điểm mô hình trên, Hội LHPN huyện Phong Điền sẽ đánh giá kết quả hoạt động và triển khai nhân rộng trên địa bàn huyện trong thời gian tới; thực hiện hiệu quả đề án của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình và đề án bảo vệ môi trường của huyện Phong Điền.

Tại buổi ra mắt mô hình, Hội LHPN huyện Phong Điền và các thành viên chi Hội Phụ nữ thôn Hiền Lương xã Phong Hiền đã tổ chức ký cam kết thực hiện tốt mô hình “phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, sử dụng giỏ nhựa đi chợ, hạn chế dùng túi ni long và sản phẩm nhựa một lần ”. Cũng tại buổi ra mắt Hội LHPN huyện Phong Điền đã tặng hơn 240 giỏ nhựa đi chợ và hộp nhựa cho các chị em phụ nữ xã Phong Hiền.

www.thuathienhue.gov.vn (ctv)
 Bản in]