Phong Điền: Kiểm tra liên ngành công tác phòng, chống dịch Covid -19
  
Cập nhật:26/02/2020 8:08:42 SA
Kiểm tra  việc kinh doanh thuốc, vật tư y tế, hoá chất tại các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn
Kiểm tra việc kinh doanh thuốc, vật tư y tế, hoá chất tại các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn
Đoàn Kiểm tra liên ngành huyện Phong Điền đã tổ chức kiểm tra các công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại các cơ quan, đơn vị, các công ty, xí nghiệp, các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn huyện Phong Điền.

Tại các điểm kiểm tra, Đoàn Kiểm tra liên ngành đã kiểm tra các nội dung về tình hình triển khai kế hoạch hoạt động chống dịch bệnh; hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch; công tác chủ động phòng, chống dịch bệnh; vai trò của chính quyền địa phương trong công việc huy động các ban, ngành, đoàn thể tham gia phòng, chống dịch bệnh; công tác tuyên truyền tại các địa phương, đơn vị; kiểm tra công tác sẳn sàng ứng phó phòng chống dịch tại các công ty, doanh nghiệp, công tác tuyên truyền đến toàn thể người lao động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, kiểm tra theo dõi sức khỏe của các đơn vị có chuyên gia nước ngoài làm việc, nhất là các nước có dịch bệnh; công tác giám sát tại cộng đồng, giám sát dựa vào sự kiện nhằm phát hiện ca nghi ngờ sớm nhất  nhằm chủ động trong các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19; kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược trên địa bàn huyện trong việc thực hiện quy định của pháp luật về hành nghề. Song song với đó, đoàn cũng tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng chống dịch đối với các đơn vị, doanh nghiệp, nhấn mạnh việc chia sẻ cùng cộng đồng trong bối cảnh dịch bệnh.

Thông qua công tác kiểm tra nhằm nâng cao nhận thức của các đơn vị, doanh nghiệp trong công tác chủ động, sẳn sàng ứng phó phòng chống dịch bệnh; công tác truyền thông, vệ sinh tiêu độc, khử trùng tại đơn vị, doanh nghiệp; Đoàn kiểm tra đề nghị các, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục tăng cường thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chú trọng tuyên truyền, khuyến cáo người dân về phòng, chống dịch bệnh, tránh gây hoang mang dư luận; nắm chắc địa bàn, phối hợp rà soát về số người đi, đến lao động tự do ở các địa phương; hạn chế các hoạt động tập trung đông người;...

www.thuathienhue.gov.vn (ctv)
 Bản in]