Phong Điền: Kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hoá và quảng cáo, rao vặt
  
Cập nhật:12/10/2021 2:05:33 CH
Cửa hàng điện máy xanh tại thị trấn Phong Điền lấn chiếm lòng lề đường để quảng cáo gây mất mỹ quan
Cửa hàng điện máy xanh tại thị trấn Phong Điền lấn chiếm lòng lề đường để quảng cáo gây mất mỹ quan
Từ ngày 11 đến 15/10, Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa thông tin huyện Phong Điền đã tiến hành kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hóa và quảng cáo, rao vặt tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại các xã, thị trấn đến kiểm tra, Đoàn liên ngành huyện đã tiến hành kiểm tra việc treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu, bảng quảng cáo về tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trong Luật Quảng cáo; hoạt động dịch vụ văn hóa; chấn chỉnh các biển hiệu, bảng quảng cáo ngoài trời, treo, dựng, đặt, gắn không đúng vị trí, vượt diện tích quy định; việc thả tờ rơi quảng cáo, rao vặt trái phép trên các trụ điện, cột đèn tín hiệu giao thông, cây xanh, hàng rào cơ quan...

Qua kiểm tra, Đoàn đã yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm Luật Quảng cáo, Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ...; tăng cường kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân không tuân thủ quy định của pháp luật đối với hoạt động quảng cáo, hoạt động dịch vụ văn hóa. Đồng thời yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan tháo dỡ panô tuyên truyền, cổ động trực quan, bảng quảng cáo làm ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị, không còn tác dụng tuyên truyền, đã xuống cấp, bong tróc, hết thời hạn thực hiện quảng cáo và các hình thức quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên địa bàn. Mặt khác, yêu cầu địa phương nhắc nhở các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ tôn giáo phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành, vị trí đảm bảo trang trọng, tôn nghiêm, tránh tình trạng cờ treo lâu ngày bị rách nát, bạc màu, cũ bẩn mà không kịp thời thay thế, vị trí treo phản cảm, thiếu trang trọng.

 

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]