Phong Điền: Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo bền vững

  
Cập nhật:06/10/2022 4:44:09 CH
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền Võ Văn Vui phát biểu chỉ đạo hội nghị
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền Võ Văn Vui phát biểu chỉ đạo hội nghị
Sáng ngày 6/10, Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện Phong Điền tổ chức hội nghị đánh giá tình hình và kết quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Ông Võ Văn Vui, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Đoàn Kỳ Côi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện chủ trì hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 03/11/2021 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện Phong Điền đã cụ thể hóa, ban hành các văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện, đồng thời tiến hành rà soát, xác định chiều thiếu hụt, các nguyên nhân cơ bản dẫn đến nghèo để tham mưu, trình Ban Thường vụ Huyện ủy phân bổ chỉ tiêu giảm nghèo bền vững cho các xã, thị trấn năm 2022 và giai đoạn đến năm 2025. Kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2021, theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025, toàn huyện có 1.132 hộ nghèo, với 2.446 khẩu, chiếm tỉ lệ 3,8%. Trong số 1.132 hộ nghèo năm 2021 có 699 hộ nghèo không còn người có khả năng lao động và 433 hộ có người có khả năng lao động; có 17 hộ nghèo dân tộc thiểu số; 14 hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng. 

Huyện phấn đấu đến cuối năm 2022, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 3,13% tương ứng với giảm 200 hộ nghèo. Để đạt được mục tiêu giảm nghèo đã đề ra trong năm 2022, Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện Phong Điền đã xây dựng phương án thoát nghèo cụ thể cho từng hộ; phân loại nhu cầu, nguyện vọng ngành nghề, việc làm cụ thể đối với từng đối tượng và đánh giá, đề xuất phương án hỗ trợ để học nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập dựa trên số liệu phân tích các chỉ số thiếu hụt của các xã, thị trấn để đề xuất các cơ quan chức năng tác động nhằm giảm nghèo thật sự bền vững; huy động các nguồn lực nhằm hỗ trợ, giúp đỡ cho hộ nghèo, nhất là việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, phát triển các mô hình sinh kế, giới thiệu và giải quyết việc làm,…Qua đó, trong 09 tháng đầu năm 2022, đã thực hiện được 113 hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo địa chỉ cụ thể; kết nối các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 09 nhà ở cho hộ nghèo; giải ngân cho 2.566 lượt hộ nghèo, hộ chính sách khác vay vốn với tổng số tiền là 104,399 tỷ đồng; trong đó có 80 lượt hộ nghèo vay, với số tiền đã giải ngân hơn 3,7 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ Vì người nghèo, đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 17 nhà; hệ thống chính trị ở cơ sở tập trung tuyên truyền vận động cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ chung tay để vận động được 467 địa chỉ nhân đạo, tổng kinh phí hỗ trợ 822 triệu đồng, trong đó 140 hộ thuộc hộ nghèo. Mở 05 lớp đào tạo nghề sơ cấp cho 98 lao động nông thôn; tập huấn nâng cao kỹ năng nghề cho 395 lao động, thu hút số lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo nhằm giải quyết việc làm tại địa phương...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ông Võ Văn Vui, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc cả hệ thống trị trong công tác giảm nghèo bền vững trong 9 tháng đầu năm 2022. Về nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền Võ Văn Vui đề nghị Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện và các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt người đứng đầu cấp ủy trong việc tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác giảm nghèo bền vững; đồng thời, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo của người nghèo, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Triển khai các mô hình đa dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo theo quy định mới; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm; lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực trong thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới thông qua các mô hình sản xuất, sinh kế phù hợp; nguồn hỗ trợ qua kênh của Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân; các nguồn vốn vay ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; địa chỉ nhân đạo của Hội chữ thập đỏ huyện. Thường xuyên rà soát, đánh giá lại thực trạng hộ nghèo, xác định nguyên nhân nghèo, điều chỉnh, bổ sung các hộ nghèo trong từng năm để có giải pháp hỗ trợ theo hướng rõ địa chỉ, tiêu chí thiếu hụt để phấn đấu đạt chỉ tiêu, kế hoạch giảm nghèo đề ra. Trong đó rà soát, thẩm định, đánh giá đúng thực trạng và quản lý chặt chẽ việc xây dựng nhà tạm của các hộ nghèo trên địa bàn. Thực hiện đầy đủ quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo vào cuối năm và thường kỳ hàng tháng đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch và chính xác gắn với phân tích chiều thiếu hụt, các tiêu chí thiết hụt của từng hộ; đánh giá lại nhu cầu đào tạo, khả năng đào tạo để đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các địa phương, đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch, phương án thoát nghèo, xây dựng các mô hình sinh kế và hỗ trợ phát triển sản xuất cho năm 2023 gắn với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà trong năm 2023.


Toàn cảnh tại hội nghị

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]