Phong Điền: Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  
Cập nhật:09/11/2018 4:21:20 CH
Tại Hội nghị
Tại Hội nghị
Chiều ngày 09/11, UBND huyện Phong Điền tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9.11) và triển khai phổ biến một số văn bản Luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt, phổ biến về mục đích, ý nghĩa  Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018. Với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sang tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, UBND huyện Phong Điền yêu cầu các các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xác định hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật. Tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật. Cũng tại hội nghị, các báo cáo viên pháp luật huyện Phong Điền giới thiệu một số nội dung trọng tâm của Luật An ninh mạng và Luật Tố cáo được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.

Ngày Pháp Luật được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Đồng thời, tăng cường nhận thức của mọi người dân về vai trò của pháp luật trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân.

www.thuathienhue.gov.vn (ctv)
 Bản in]