Phong Điền: Hội nghị sơ kết và trao chứng chỉ Vietgap cho vùng nguyên liệu tràm gió
  
Cập nhật:30/05/2020 2:36:27 CH
Dự án Trường Sơn Xanh vừa phối hợp với Công ty TNHH MTV sản xuất tinh dầu Hoa Nén tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án “Bảo tồn và phát triển nguồn nguyên liệu cây tràm gió thiên nhiên gắn với việc bảo tồn và phát triển nghề chưng cất tinh dầu tràm Huế đồng thời gắn với việc xây dựng thương hiệu tinh dầu Hoa Nén”.
Trao giấy chứng nhận VietGap cho vùng nguyên liệu Tràm gió của Công ty Hoa Nén
Trao giấy chứng nhận VietGap cho vùng nguyên liệu Tràm gió của Công ty Hoa Nén

Sau 1 năm thực hiện, đến nay Dự án đã hoàn thành 22 mốc công việc trên tổng số 24 mốc công việc. Trong đó, đã hoàn thành công tác phục hồi 05 ha rừng Tràm gió nguyên sinh; xây dựng 01 vườn ươm cây Tràm gió và các trang thiết bị tại vườn ươm với công suất 160.000 cây/ năm và đã hoàn thành sản xuất 25.000 cây giống Tràm gió để cung cấp cây giống cho việc trồng 2,5ha Tràm gió; trồng mới 05 ha Tràm gió  với số lượng 50.000 cây giống. Bên cạnh đó, Dự án đã tổ chức 8 khóa đào tạo với tổng số 288 lượt người người tham gia; số người hưởng lợi thông qua các hoạt động chăm sóc, bảo tồn, trồng mới, xây dựng vườn ươm và gieo ươm cây giống là 341 lượt người.... Đồng thời 10 ha Tràm gió thuộc vùng nguyên liệu của Công ty Hoa Nén đã được cấp chứng chỉ VietGap.

Thành công bước đầu của Đề án góp phần bảo tồn và phục hồi rừng Tràm gió tự nhiên, phát triển và mở rộng các vườn Tràm gió phù hợp với tiêu chuẩn VietGAP, cung cấp nguyên liệu thô để sản xuất tinh dầu bền vững lâu dài nhằm tăng thu nhập và góp phần quản lý tài nguyên thiên nhiên hiệu quả, bảo tồn đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời gắn với việc bảo tồn, phát triển nghề chưng cất tinh dầu tràm Huế nói chung và huyện Phong Điền nói riêng, hướng tới trở thành một thương hiệu mạnh.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]