Phong Điền: Công bố Quyết định xã Phong Hòa đạt chuẩn nông thôn mới
  
Cập nhật:08/12/2019 8:38:53 SA
Lãnh đạo huyện Phong Điền trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho xã Phong Hòa
Lãnh đạo huyện Phong Điền trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho xã Phong Hòa
Ngày 07/12, UBND huyện Phong Điền đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh về công nhận xã Phong Hòa đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đến dự có đại diện lãnh đạo UBND huyện Phong Điền, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện cùng đông đảo cán bộ và nhân dân xã Phong Hòa.

Với xuất phát điểm thấp, sau 8 năm khi xây dựng nông thôn mới,  xã Phong Hòa  đã huy động tổng kinh phí trên 120 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 7,2 tỷ đồng, còn lại là ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác hỗ trợ để xã hoàn thành các tiêu chí. Bên cạnh đó, nhân dân xã Phong Hòa đã tự nguyện hiến 11.000 m2 đất và tài sản trên đất, hơn 2560 ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa và các công trình công cộng. Nhiều mô hình phát triển kinh tế được triển khai và phát huy hiệu quả như mô hình trang trại nông, lâm, thủy sản kết hợp; mô hình cải tạo vườn tạp; trồng cây dược liệu. Làng nghề truyền thống gốm Phước Tích và Mộc Mỹ nghệ Mỹ Xuyên thu hút nhiều lao động địa phương tham gia và cho thu nhập ổn định. Nhờ đó, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,9%, thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng. Chất lượng giáo dục - đào tạo ngày một nâng lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 89,3%; Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 98%; bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững. Đến hết năm 2018, xã Phong Hòa đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, được UBND tỉnh Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Tạo buổi lễ, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Phong Điền đã trao tặng đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phong Hòa. Đồng thời, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Phong Hòa cũng đã phát động phong trào thi đua quyết tâm giữ vững và không ngừng nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn trong xây dựng NTM , giai đoạn 2020 – 2025.

Nhân dịp này, 03 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng NTM xã Phong Hòa đã vinh dự được UBND huyện Phong Điền khen thưởng.

www.thuathienhue.gov.vn (ctv)
 Bản in]