Phong Điền: Chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
  
Cập nhật:18/06/2021 9:05:07 SA
Xây dựng huyện Phong Điền phát triển văn minh, giàu mạnh phấn đấu sớm trở thành thị xã
Xây dựng huyện Phong Điền phát triển văn minh, giàu mạnh phấn đấu sớm trở thành thị xã
Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) (Chỉ thị 05) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Phong Điền đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Học tập và làm theo Bác đang là việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, Nhân dân; dần trở thành phong trào thi đua sôi nổi trên địa bàn.

Sau khi có Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 19/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Kế hoạch số 18-KH/HU, ngày 12/9/2016 để tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện. Việc tổ chức học tập các nội dung trong Chỉ thị 05 được Huyện ủy Phong Điền quán triệt thực hiện xuyên suốt và theo từng chuyên đề hằng năm. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm và chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó xác định rõ nội dung các công việc phải làm, phân công trách nhiệm thực hiện và thời gian hoàn thành. Nhờ đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo đã trực tiếp, cụ thể hơn, thúc đẩy việc “học tập” và “làm theo” trên địa bàn huyện dần đi vào nền nếp, mang lại những kết quả thiết thực, rõ nét ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Thông qua việc học tập các chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đặc biệt là việc xây dựng phong cách, tác phong công tác, ý thức tôn trọng nhân dân của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Qua 05 năm triển khai thực hiện, đã có nhiều tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, gương mẫu; đặc biệt đã có 39 tập thể, 41 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05. Trong đó, nổi bật có các tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác vận động nhân dân đóng góp kinh phí, hiến đất xây dựng nhà văn hóa, mở đường, bê tông hóa giao thông nông thôn, bắt điện thắp sáng các trục đường, xây dựng đường quê “sáng - xanh - sạch” trong thực hiện xây dựng nông thôn mới ; nhiều tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo trong việc tuyên truyền, quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05; nhiều cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động từ thiện nhân đạo, là tấm gương sáng trong công tác vận động nhân dân ủng hộ quỹ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nêu cao tính trung thực ; nhiều cá nhân được tập thể đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy với công việc, nói đi đôi với làm, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, xây dựng chi bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh. Có 04 tập thể và 04 cá nhân đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05. Tiêu biểu như Chi bộ 1, Chi bộ 2, xã Điền Hải; Chi bộ Thôn Đông Lâm, xã Phong An; đồng chí Phan Xuân Thành, Bí thư Chi bộ 2, xã Điền Hải…Ông Đặng Văn Mức, cán bộ hưu trí xã Điền Hòa; Sư cô Thích Nữ Giới Tín, trụ trì chừa Đông An; thầy giáo Trần Văn Anh, giáo viên Trường Trung học cơ sở Phong Hòa; Anh Đặng Quang Tân, Bí thư Chi đoàn Thôn Hiền An, xã Phong Xuân…


Thầy giáo Trần Văn Anh một trong những gương điển hình tiêu biểu trong việc học và làm theo Bác

Một trong những điểm nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện Phong Điền đó là xây dựng kế hoạch, chương trình hành động toàn khóa và hằng năm sát với thực tế, nhiệm vụ chính trị của địa phương; trong đó điểm nhấn là tập trung lựa chọn các chủ đề, chủ điểm, lựa chọn việc khó, việc mới, việc tồn đọng để ưu tiên chỉ đạo, giải quyết và thực hiện. Theo đó, những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm được tập trung lãnh đạo giải quyết như: đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách công tác, lề lối làm việc; nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm; tập trung giải quyết, xử lý có hiệu quả các vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm, lo lắng như: giải tỏa đền bù đất đai, khai thác khoáng sản, vệ sinh môi trường, giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao đời sống nhân dân; chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, phòng chống thiên tai, lụt, bão; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh;...Tổ chức thực hiện kế hoạch làm theo, các chương trình hành động cũng đã tạo được chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, nổi bật nhất là trong phát triển kinh tế.

Đảng bộ và nhân dân Phong Điền đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả hết sức quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo được sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển theo hướng chất lượng, hiệu quả, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Giá trị sản xuất tăng bình quân 15,7%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng .  Khu công nghiệp Phong Điền thu hút 14 dự án đầu tư, trong đó 13 dự án đi vào hoạt động, đạt tỷ lệ 39,11% vốn đăng ký, tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp đạt 35%, giải quyết việc làm cho 7.990 lao động . Thu ngân sách tăng bình quân 12%. Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 13.800 tỷ đồng, đạt chỉ tiêu nghị quyết . Sản lượng lương thực có hạt đạt 60.150 tấn . Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,84%. 

Có thể thấy rằng, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được nâng lên. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, ý thực tự giác của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xác định được từng nội dung, gắn với thực hiện nhiệm vụ cụ thể, góp phần xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đã trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đó, đã góp phần giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị; từng bước tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Có thể khẳng định những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 thời gian qua ở huyện Phong Điền đã tạo sức lan tỏa, sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Đồng thời đây cùng là tiền đề, động lực để huyện Phong Điền tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Xây dựng huyện Phong Điền sớm trở thành Thị xã, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]