Phong Điền: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021
  
Cập nhật:22/02/2021 10:36:20 SA
Tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021
Tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021
Sáng ngày 22/2/2021, Trung tâm chính trị huyện Phong Điền phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 130 tân binh lên đường nhập ngũ năm 2021.

Trong thời gian 4 ngày (từ 22/2  đến 25 tháng 2/2021), các tân binh đã được học tập, nghiên cứu các chuyên đề theo giáo trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên lớp đối tượng Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biện soạn gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra trong quá trình học, học viên còn được nghiên cứu và được nghe báo cáo tổng quát về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của huyện, liên hệ, giới thiệu, lồng ghép với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua khóa học giúp các học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị; xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong môi trường quân đội để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khóa học các học viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập.

Được biết, năm 2021, Huyện Phong Điền được giao chỉ tiêu 130 tân binh nhập ngũ (Quân đội 112 tân binh, Công an 18 tân binh).

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]