Phong Điền: Bà con nông dân xuống đồng chăm sóc lúa Đông Xuân
  
Cập nhật:12/02/2019 8:28:57 SA
Bà con nông dân tích tổ chức dặm tỉa cho cây lúa
Bà con nông dân tích tổ chức dặm tỉa cho cây lúa
Sau những ngày vui Tết cổ truyền Kỷ Hợi năm 2019, bà con nông dân các địa phương trên địa bàn huyện Phong Điền đã tích cực xuống đồng chăm sóc lúa đông xuân 2018 - 2019 với hy vọng một vụ mùa bội thu.

Vụ Đông Xuân năm nay huyện Phong Điền đưa vào gieo cấy hơn 5.100 ha lúa, trong đó giống lúa xác nhận đạt trên 95%. Để đảm bảo khung lịch thời vụ, Phòng NN&PTNT huyện đã căn cứ vào thời gian sinh trưởng, phát triển của từng giống lúa trên từng chân đất và điều kiện sản xuất của từng địa phương để bố trí giống lúa hợp lý. Trong đó bố trí các giống lúa ngắn ngày và cực ngắn với các giống chủ lực gồm giống Khang Dân, TH 5, HT 1, HN6, Malâm 48, DV 108, IRi 352, BT7... Ngay sau những ngày vui Tết, tranh thủ thời tiết nắng ráo, bà con nông dân trên địa bàn huyện Phong Điền đã tích cực ra đồng chăm sóc cây lúa vụ đông xuân đồng thời tổ chức tỉa dặm với diện tích gần 2500 ha, bên cạnh đó tiến hành bón phân đợt 1 và phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa với quyết tâm đem lại vụ mùa bội thu. Hiện nay, lúa Đông Xuân trên địa bàn huyện Phong Điền đang phát triển tốt.

www.thuathienhue.gov.vn (ctv)
 Bản in]