Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội cụ Hồ, đoàn kết, liên kết, hội nhập, phát triển
  
Cập nhật:25/11/2020 5:03:22 CH
Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020
Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020
Đó là chủ đề của Đại hội Chi hội Doanh nhân - Chủ trang trại cựu chiến binh huyện Phong Điền lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, được tổ chức vào sáng ngày 25/11.

Nhiệm kỳ qua, Chi hội Doanh nhân - Chủ trang trại cựu Chiến binh huyện Phong Điền đã tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, đoàn kết, gắn bó tình đồng chí, đồng đội hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong tổ chức sản xuất kinh doanh phát triển ngành nghề, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên cựu chiến binh, gương mẫu tích cực tham gia các cuộc vận động, xây dựng các phong trào thi đua, làm tốt công tác tình nghĩa, giúp nhau phát triển kinh góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Nhiệm kỳ qua, Chị Hội Doanh nhân - Chủ trang trại cựu chiến binh huyện Phong Điền đã kết nạp 36 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 48 đồng chí. Trong đó có 10 hội viên tham gia lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, du lich làm kinh tế có hiệu quả, 31 hội viên là chủ trang trại, gia trại tổng hợp và trồng rừng, cao su và cây ăn quả; 07 hội viên tham gia nuôi trồng chế biến thủy sản.

Với chủ đề “ Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội cụ Hồ, đoàn kết, liên kết, hội nhập, phát triển”, nhiệm kỳ 2020-2025, Chi Hội Doanh nhân - Chủ trang trại cựu Chiến binh huyện Phong Điền phấn đấu kết nạp mới từ 15-20% so với số hội viên hiện có; xây dựng 2 nhà đồng đội. Phát huy vai trò làm cầu nối để liên kết cho các hoạt động kinh doanh, sản xuất của các thành viên trong Hội; tiếp tục đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững...

Đại hội, Chi Hội Doanh nhân - Chủ trang trại cựu Chiến binh huyện Phong Điền lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 07 đồng chí vào Ban chấp hành và bầu 08 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân - Chủ trang trại cựu Chiến binh tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

www.thuathienhue.gov.vn (ctv)
 Bản in]