Nhiều ý kiến tâm huyết để sớm xây dựng huyện Phong Điền trở thành thị xã
  
Cập nhật:21/02/2020 3:02:49 CH
Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Phong Điền
Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Phong Điền
Sáng 20/2, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến đóng góp vào Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự hội nghị có các đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Cái Vĩnh Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các sở, ban ngành cấp tỉnh và các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, huyện Phong Điền qua các thời kỳ.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình – TUV, Bí thư Huyện ủy Phong Điền đã thông qua những nội dung cơ bản của Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Với mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng huyện Phong Điền trở thành thị xã trước năm 2025 mà Đảng bộ huyện Phong Điền hướng đến trong nhiệm kỳ 2020-2025, theo tình thần Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để thực hiện được mục tiêu trên huyện Phong Điền đã đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu, 5 chương trình trọng điềm, 8 nhiệm vụ, giải pháp và 6 nhóm giải pháp đột phá. Trong đó, định hướng và mở rộng các đô thị như: khu vực trung tâm huyện, khu vực Phong An, Phong Hiền, khu vực Điền Lộc-Điền Hòa, khu vực Phong Hải-Điền Hải, khu vực Phong Hòa, Phong Mỹ... Sáp nhập 16 đơn vị hành chính thành 12 đơn vị hành chính và xây dựng lên 7 phường, 5 xã...         

Trên cơ sở của Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XIV, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trong nhằm bổ sung về chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm sớm đưa huyện Phong Điền trở thành thị xã. Về chỉ tiêu cho nhiệm kỳ tới cần sát với tình hình thực tế địa phương, trong đó tăng mức thu ngân sách, tỷ lệ lao động của địa phương, thu nhập bình quân đầu người. Về nhiệm vụ và giải pháp các đại biểu nhấn mạnh đến việc triển khai thực hiện có hiệu Nghị quyết số 54-NQ/TW cần tập trung khai thác tốt tiềm năng và lợi thế, huy động mọi nguồn lực để đầu tư, phát triển đô thị. Trước mắt tập trung cho quy hoạch và phải xây dựng Phong Điền trở thành đô thị loại 4, làm cơ sở, động lực để phát triển lên thị xã. Ngoài ra, tập trung đầu tư cho các chương trình trọng điểm như: phát triển công nghiệp, tiếu thủ công nghiệp-làng nghề, chương trình Nông thôn mới, chương trình phát triển du lịch - dịch vụ, bổ xung chương trình phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho khu công nghiệp, cũng như tập trung thu hút các nhà đầu tư vào khu công nghiệp Phong Điền. Về phát triển du lịch cần kêu gọi đầu tư chuỗi du lịch, gắn sản phẩm là du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, đẩy mạnh việc quản bá xúc tiến du lịch... Quy hoạch đầu tư phát triển các cây ăn trái đặc sản của huyện... Về công tác xây dựng Đảng cần chú trọng xây dựng các chi bộ trực thuộc phải mạnh về 3 mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức; người đứng đầu hệ thống chính trị thôn, bản phải là đảng viên...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - TUV, Bí thư Huyện ủy Phong Điền đã tiếp thu những ý kiến đầy tâm huyết của các đại biểu. Những ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành cấp tỉnh và các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, huyện Phong Điền qua các thời kỳ có tính định hướng, tầm nhìn quan trọng, phù hợp với thực tiễn địa phương. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình cũng mong rằng trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp của các đồng chí để hoàn thiện văn kiện, góp phần để sớm xây dựng huyện Phong Điền trở thành thị xã trong thời gian tới.

www.thuathienhue.gov.vn (ctv)
 Bản in]