Nghiệm thu Đề tài cấp nhà nước về nghiên cứu, xây dựng nền tảng hạ tầng dữ liệu không gian (SDI), phục vụ quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị ứng dụng thí điểm tại tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:23/09/2021 6:13:19 CH
Chiều ngày 23/9, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp quốc gia và Tổ chuyên gia đánh giá nghiệm thu đề tài KC.01.26/16-20 thuộc Chương trình “Nghiên cứu công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử” mã số KC.01/16-20 do Trung tâm CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế (HueCIT) chủ trì đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về nghiệm thu đề tài cấp nhà nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh dự tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế.
ThS. Lê Vĩnh Chiến báo cáo đề tài
ThS. Lê Vĩnh Chiến báo cáo đề tài

Đây là bước cuối cùng trong tiến trình nghiệm thu các cấp và bàn giao sản phẩm của Đề tài. Hội đồng nghiệm thu Đề tài bao gồm: PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng -Chủ tịch Hội đồng, đồng thời là Tổ trưởng Tổ chuyên gia; GS.TS. Đỗ Hậu - Phó Chủ tịch Hội  đồng cùng  các  thành viên Hội  đồng  và  Tổ chuyên gia.

Hội đồng có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đánh giá, nghiệm thu kết quả của đề tài theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ KH&CN quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN ngày 10/8/2020 của Bộ KH&CN quy định hướng dẫn thi hành Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước. 

Đề tài KC.01.26/16-20 có tên đầy đủ là Đề tài “Nghiên cứu, xây dựng nền tảng hạ tầng dữ liệu không gian (SDI), phục vụ quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị ứng dụng thí điểm tại tỉnh Thừa Thiên Huế”, do HueCIT chủ trì và ThS. Lê Vĩnh Chiến chủ nhiệm, phối hợp với một số đơn vị trong và ngoài tỉnh để thực hiện, bao gồm: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế; Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế; Công ty TNHH Việt Nam - Đan Mạch VidaGIS; Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ/Cục Bản đồ/Bộ Tổng Tham Mưu/Bộ Quốc Phòng, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực CNTT, địa lý, địa thông tin không gian trong và ngoài tỉnh.

Đề tài được thực hiện trong 18 tháng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020 về  “Nghiên cứu công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử” của Bộ Khoa học và Công nghệ.


Tại buổi nghiệm thu Đề tài

Báo cáo tại buổi nghiệm thu, ThS. Lê Vĩnh Chiến cho biết mục tiêu của Đề tài là làm chủ được các công nghệ then chốt trong xây dựng nền tảng hạ tầng dữ liệu không gian (SDI), trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ 3D-GIS. Đề xuất giải pháp xây dựng nền tảng hạ tầng dữ liệu không gian cho đô thị cấp tỉnh phục vụ quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị hướng đến xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam. Triển khai thử nghiệm tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổng quan được về hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia. Có nhiệm vụ nghiên cứu và xác lập được cơ sở khoa học xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian Việt Nam. Xây dựng được qui định, chính sách về CSDL và hạ tầng cho SDI. Đánh giá tổng quan được về hạ tầng không gian quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị cấp tỉnh. Xây dựng được cơ  sở  dữ  liệu  không  gian  đô  thị  cấp  tỉnh  phục  vụ  quy  hoạch, quản lý và phát triển đô thị hướng đến xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam. Xây dựng được phần mềm LSDI; bộ tài liệu hướng dẫn, báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt và chuyển giao kết quả nghiên cứu của đề tài...

Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ của đề tài, Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu khoa học của Đề tài. Với những kết quả đề tài đã đạt được, Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước bỏ phiếu nhất trí Đề tài xếp loại Đạt.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]