Nam Đông triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 8
  
Cập nhật:24/07/2019 9:16:52 SA
Sáng ngày 23/7, UBND huyện tổ chức họp thường kỳ để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN tháng 7 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 8. Đồng chí Trần Quốc Phụng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Trong tháng 7, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo nhân dân sản xuất cây lúa nước vụ Hè thu, hiện nay cây lúa đang trong thời kỳ đứng cái làm đòng. Đối với kinh tế vườn kiểm tra, hướng dẫn nhân dân nâng cấp, tu sữa hệ thống nước tự chảy, hệ thống bơm để tưới vườn, che tủ gốc cho các loại cây trồng; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đăng ký thực hiện dự án cam. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp duy trì ổn định, các sản phẩm chính như chế biến mũ cao su đạt 70 tấn, may công nghiệp, may gia công giải quyết việc làm cho hơn 300 lao động; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xin thành lập cụm công nghiệp Hương Phú; hướng dẫn bình xét sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 2019. 

Trong tháng 8 huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, QP-AN. Đối với sản xuất nông nghiệp hướng dẫn nhân dân chăm sóc, bón phân thúc đòng cho cây lúa và các loại cây màu; đôn đốc, vận động người dân phát triển chăn nuôi , tái đàn tăng thu nhập; nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời hổ trợ, tháo gỡ khó khăn…

         

www.thuathienhue.gov.vn(CTV)
 Bản in]