Nam Đông: Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới
  
Cập nhật:14/08/2019 3:52:06 CH
Sáng ngày 14/8, huyện Nam Đông tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 – 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ thực hiện đến năm 2025. Hội nghị đã tuyên dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong chương trình này.

Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, huyện Nam Đông tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân hăng hái thi đua, lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, huyện đã tập trung chỉ đạo, huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư, bố trí 558,827 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các chương trình, dự án để đầu tư cở sở hạ tầng các xã. Nhờ sự đầu tư khá động bộ và có hiệu quả đến nay, huyện Nam Đông đã có 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là Hương Giang, Hương Phú, Hương Lộc, Hương Sơn và Hương Hòa. Riêng xã Thượng Quảng đang hoàn tất hồ sơ chờ công nhận. Trong thời gian tới, huyện Nam Đông đặt ra các mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ trọng tâm như: Phấn đấu xây dựng huyện Nam Đông đạt chuẩn huyện nông thôn mới; xây dựng và giữ vững 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có từ 01- 02đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng từ 02– 03 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; có từ 9- 10 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung xây dựng phát triển các vùng sản xuất nguyên liệu các chuỗi giá trị như Cao su, cam, chuối, dứa, rau sạch, trứng gà kiến, nuôi gà đồi, cá đặc sản, lợn rừng lai, mật ong, keo lấy gỗTổng nguồn lực dự kiến huy động đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới cho các xã đến năm 2025 là gần 711 tỷ đồng.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được nhận giấy khen của UBND huyện vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2019.

 

www.thuathienhue.gov.vn(ctv)
 Bản in]