Nam Đông: Nâng cao nhận thức người dân thông qua tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
  
Cập nhật:09/11/2018 5:01:31 CH
Người dân xã Thương Lộ nghiên cứu pháp luật tại tủ sách pháp luật của xã
Người dân xã Thương Lộ nghiên cứu pháp luật tại tủ sách pháp luật của xã
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân, đặc biệt là đối với bà con là người đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang được huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện có hiệu quả. Cũng chính từ đó người dân đã nhận thức được tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật là đảm bảo quyền và nghĩa vụ của chính bản thân mình.

Là huyện miền núi có hơn 40% bà con là người đồng bào dân tộc thiểu số. Nếu như trước đây tình trạng tiếp cận cũng như am hiểu về pháp luật của người dân còn hạn chế. Thì nhiều năm trở lại đây nhờ  làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã giúp các tầng lớp nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận với các nguồn thông tin về pháp luật, chấp hành pháp luật, hiểu rõ thêm về quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với Đảng, Nhà nước, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật. Chị Hồ Thị Xoan ở thôn Cha Măng, xã Thượng Lộ chia sẽ: Là người đồng bào dân tộc thiểu số trước đây do trình độ, nhận thức còn hạn chế nên việc tiếp cận Pháp luật rất khó khăn. Bây giờ chúng tôi thường xuyên được tuyên truyền, tập huấn về pháp luật nên nhận thức của bà con từng bước được nâng lên nên đã hạn chế được nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; không đăng ký kết hôn, khai sinh cho con.

Từ những hiệu quả thiết thực đạt được trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện thời gian qua đã khẳng định vai trò, sức mạnh tổng hợp của toàn thể hệ thống chính trị. Từ đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ông Nguyễn Xuân Hòe, tổ dân phố 4 thị trấn Khe Tre cho biết: Thông qua các buổi tập huấn, tuyên truyền pháp luật, chúng tôi nhận thức sâu sắc hơn quyền và nghĩa vụ của mình trong việc thực thi pháp luật. Thông qua đó chúng tôi tiếp tục về tuyên truyền, vận động người trong dân tổ dân phố để bà con ngày càng chấp hành pháp luật một cách tốt hơn.


Huyện Nam Đông tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

 

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhiều chương trình, chính sách dân tộc đã được ban hành và tổ chức thực hiện, góp phần làm thay đổi diện mạo ở 6 xã định canh định cư trên địa bàn huyện,  đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng khó khăn được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư; lĩnh vực giáo dục và đào tạo đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn; bản sắc văn hóa các dân tộc được quan tâm bảo tồn và phát triển. Có được kết quả này là nhờ Phòng Tư pháp huyện và các cơ quan liên quan luôn nỗ lực bám sát địa bàn, đổi mới phương pháp tuyên truyền để nâng cao nhận thức về pháp luật cho nhân dân. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Tấn Sanh - Trưởng phòng tư pháp huyện Nam Đông cho biết thêm: Chúng tôi tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động như: Thông qua các cuộc họp thôn, sinh hoạt văn hóa ở khu dân cư, tư vấn pháp luật ở cơ sởnhằm lôi cuốn người tham gia. Qua quá trình triển khai đã góp phần làm chuyển biến nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc thực thi pháp luật. Đây là cơ sở để thực hiện chủ trương thượng tôn pháp luật xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo Hiến pháp năm 2013.  

Tin rằng, với việc chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện sẽ được nâng lên, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật, đấu tranh có hiệu quả hành vi phạm tội và hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, giữ gìn an ninh trật tự, ổn định chính trị xã hội.

www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]