Nam Đông: Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa VI
  
Cập nhật:11/07/2019 1:32:54 CH
Trong 2 ngày 10 & 11/7, Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông khóa VI, tổ chức kỳ họp thứ 8 để đánh giá tình hình thực hiện KT-XH 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng thời tiến hành bàn và biểu quyết một số vấn đề trọng tâm khác thuộc thẩm quyền.

Sáu tháng đầu năm tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện phát triển tương đối ổn định,  tổng giá trị sản xuất tăng 8,5% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực có hạt gần 2.700 tấn, đạt 60% kế hoạch năm; thu ngân sách đạt hơn 49%; tổng giá trị đầu tư phát triển trên địa bàn đạt gần 165 tỷ đồng... Bện cạnh đó, huyện tập trung chỉ đạo, huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư những công trình thiết yếu, nhân dân tập trung phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, cải thiện môi trường; giáo dục đào tạo có chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh giỏi các cấp không ngừng tăng, đến nay trên địa bàn huyện có 26 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 3 trường đạt chuẩn mức độ 2. Sáu tháng cuối năm, huyện tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu; thực hiện tốt công tác khuyến công, hổ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện tiếp tục duy trì 5 xã đã được công nhận, 1 xã đang hoàn tất thủ tục chờ công nhận. Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực cho 2 xã Thượng Nhật và Thượng Lộ đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe thông báo tình hình hoạt động khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo quyết toán, tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách; công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí…Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi, chất vấn những vấn đề đang còn vướng mắc ở các thôn, khu vực dân cư, đồng thời thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền.

 

www.thuathienhue.gov.vn(CTV)
 Bản in]