Nam Đông: Khai giảng lớp dân tộc và chính sách dân tộc năm 2019
  
Cập nhật:22/05/2019 4:41:06 CH
Sáng ngày, 22/5 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban tuyên giáo và Ban tổ chức huyện ủy Nam Đông tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc, vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo năm 2019.

Trong thời gian 3 ngày, 70 học viên là đảng viên mới kết nạp của các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện được nghiên cứu thảo luận các chuyên đề như: Tôn giáo trong đời sống xã hội; tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam; chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; đảng viên với tín ngưỡng tôn giáo; Một số vấn đề chung về dân tộc và quan hệ dân tộc trên thế giới; đặc điểm cơ bản của cộng đồng dân tộc Việt Nam;  Công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta; Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ đảng viên trong việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.

Qua lớp học, nhằm giúp cho các học viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, giúp các học viên tiếp thu, nâng cao kiến thức, trở về vận dụng  linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác.

www.thuathienhue.gov.vn(CTV)
 Bản in]