Nam Đông: Hội nghị cán bộ chủ chốt lần thứ 21 Khóa XV
  
Cập nhật:03/07/2020 2:50:27 CH
Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 – 2020, sáng ngày 3/7, Ban thường vụ huyện ủy Nam Đông tổ chức hội nghị lần thứ 21 khóa XV (mở rộng) để bàn và thống nhất những nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Hội nghị, đã thông qua tờ trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; trình bày dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát. Ngoài ra, hội nghị thông qua đề án nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; Ban chấp hành biểu quyết, điều chỉnh một số chỉ tiêu tại báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI và một số nội dung quan trọng khác.

Sáu tháng đầu năm tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện phát triển tương đối ổn định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID – 19, dịch tả lợn Châu Phi và hạn hán làm ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển khinh tế - xã hội của huyện. Tổng giá trị sản xuất bằng 104,4% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 60% kế hoạch năm; thu ngân sách đạt hơn 47%; tổng giá trị đầu tư phát triển trên địa bàn đạt gần 182 tỷ đồng ...Bên cạnh đó, huyện tập trung chỉ đạo, huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư những công trình thiết yếu, nhân dân tập trung phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, cải thiện môi trường.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trong đó tập trung huy động, lồng ghép hợp lý các nguồn lực để đầu tư chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, tập trung đầu tư các công trình thiết yếu liên quan đến các tiêu chí chưa đạt, hỗ trợ nâng cao thu nhập, giảm nghèo, xóa nhà tạm; huy động các nguồn lực trong dân để đầu tư sản xuất, môi trường, đóng góp trong xây dựng kết cấu hạ tầng và công tác giải phóng mặt bằng.

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]