MTTQVN huyện Phong Điền phát huy vai trò là cầu nối của nhân dân
  
Cập nhật:23/05/2019 2:17:17 CH
Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hồ Tá Thạnh trao số tiền cho các gia đình tại lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Phong Sơn và Phong Xuân
Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hồ Tá Thạnh trao số tiền cho các gia đình tại lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Phong Sơn và Phong Xuân
Với vai trò là cầu nối với giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, trong những năm qua, Mặt Trận các cấp trên địa bàn huyện Phong Điền đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng các cuộc vận động, các phong trào và chương trình hành động, qua đó đã tạo sự đồng thuận trong xã hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong những năm qua, MTTQVN huyện Phong Điền đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm được giao phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, xây dựng Đảng chính quyền trong sạch vững mạnh. Những kết quả đáng ghi nhận đó tiếp tục khẳng định vai trò không thể thiếu của mặt trận tổ quốc trong sự nghiệp đổi mới quê hương.

Đồng chí Võ Văn Vui - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền cho biết: "Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền đã tập trung lãnh đạo xây dựng MTTQVN huyện thật sự là cơ sở chính trị vững mạnh của chính quyền nhân dân, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Bên cạnh đó Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều đóng quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ huyện".

Các phong trào thi đua do mặt trận tổ quốc việt nam huyện Phong Điền phát động thực sự đã đi vào chiều sâu thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân  tham gia với nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực và có sức lan tỏa sâu rộng được nhân dân hưởng ứng và đánh giá cao. Trong đó nổi bật MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện Phong Điền đã tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong huyện đã huy động được hơn 4,6 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này và các nguồn lực huy động khác, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” đã sử dụng để giúp đỡ cho người nghèo trong việc xóa nhà tạm, xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ vốn sản xuất, khám chữa bệnh, hỗ trợ học tập. Trong đó đã tiến hành xây dựng mới 96 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 44 nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ sản xuất 177 hộ, quà tết cho 1.655 hộ nghèo, hỗ trợ 115 người nghèo ốm đau nằm viện dài ngày, tặng quà cho 319 học sinh nghèo, với số tiền hơn 3,7 tỷ đồng. Ngoài ra, còn tiếp nhận nguồn vốn từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh 300 triệu đồng, cho 167 lượt người nghèo mượn vốn sản xuất, chăn nuôi. Thông qua nguồn vốn đã giúp người nghèo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Từ nguồn Quỹ cứu trợ của tỉnh và các nguồn hỗ trợ khác của các tổ chức phi chính phủ, các nhà hảo tâm, Mặt trận từ huyện đến cơ sở đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời cho 3.765 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn, với hơn 2,8 tỷ đồng.

Với vai trò là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, các cấp Mặt trận và các tổ chức thành viên  trên địa bàn huyện Phong Điền đã đoàn kết tập hợp lực lượng và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt Trận Tổ Quốc các cấp đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác vận động nhân dân  chung sức xây dựng Nông thôn mới. 5 năm qua nhiều hộ dân đã tự tháo dỡ 3680m tường rào, cổng nhà và các công trình phụ khác, hiến 6.310.780m2 đất làm đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội, đóng góp 57.653 ngày công và hơn 50 tỷ đồng.... để xây dựng nông thôn mới từ đó góp phần đưa diện mạo nông thôn ngày càng khang trang và có nhiểu khởi sắc. Huyện Phong Điền đã có 04 xã được công nhận nông thôn mới, 02 xã đã hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận nông thôn mới năm 2018.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, đến nay hộ nghèo giảm chỉ còn 5,29% . Đến nay toàn huyện có 114 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn văn hóa, chiếm 83,8%; có 23.906 gia đình đạt văn hóa, chiếm 92,5%. Nhiều năm qua, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành hoạt động xã hội rộng lớn thiệt thực, đây còn là dịp để người dân gặp gỡ giao lưu và tham gia các hoạt động văn hóa thể thao. Hoạt động này đã trở thành ngày hội lớn tai các thôn, bản, khu dân cư trên địa bàn huyện Phong Điền, vừa mang ý nghĩa phát huy truyền thống vừa thắt chặt tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Cùng với đó cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Mặt trận phát động được các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tích cực, qua đó khơi dậy tinh thần yêu nước và giúp người tiêu dùng nhận thức về chất lượng, sự an toàn của hàng Việt Nam. Bên cạnh đó Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua việc góp ý vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp, tham gia xây dựng các chủ trương, nghị quyết của Đảng liên quan đến xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia xây dựng các nghị quyết, chương trình về phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy Đảng... Công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tổng hợp và phản ánh ý kiến của cử tri và nhân dân thông qua các hội nghị trực báo công tác Mặt trận hàng quý, các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND các cấp được duy trì nề nếp, bảo đảm khách quan, trung thực, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần tăng hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.

Một trong những nội dung được Mặt trận các cấp huyện Phong Điền chú trọng đó là việc triển khai Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng đi vào nề nếp và hiệu quả. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động lựa chọn các vấn đề bức xúc để tổ chức giám sát, đã tổ chức 09 đoàn giám sát với các nội dung: giám sát các hoạt động trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội; việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí đóng góp của nhân dân để xây dựng nông thôn mới; chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiển y tế; bảo đảm an toàn thực phẩm; quản lý và sử dụng quỹ “Vì người nghèo”; phối hợp tổ chức giám sát thực hiện chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo tinh thần Chỉ thị số 23/CT-TTg, ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Hàng năm Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, phối hợp với Thường trực HĐND, UBND  huyện và các ngành chức năng xây dựng chương trình phối hợp giám sát, phản biện xã hội trên một số lĩnh vực quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của đông đảo nhân dân. Sau các đợt giám sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã báo cáo kết quả giám sát gửi đến các cơ quan có thẩm quyền và các địa phương, đơn vị, tổ chức được giám sát. Những kiến nghị, đề xuất của các đoàn giám sát đã được tiếp thu, khắc phục góp phần xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị ngày càng vững mạnh.

Thực hiện vai trò, chức năng của mình, thành viên của  Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện Phong Điền đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là một trong những hoạt động chính, là yếu tố quan trọng góp phần vào việc thành công của Đại hội Đảng các cấp và cuộc bầu cử. Song song với đó Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp tổ chức được hàng trăm cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp với hàng ngàn lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân được giải quyết kịp thời.

Đồng chí Hồ Tá Thạnh - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQVN huyện Phong Điền cho biết: "Phát huy vai trò là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, với tinh thần chủ động sáng tạo, nỗ lực trong quá trình triển khai các chương trình hành động, nhiệm kỳ mới 2019- 2024, Mặt trận tổ quốc VN các cấp huyện Phong Điền tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh".

www.thuathienhue.gov.vn (ctv)
 Bản in]