Lựa chọn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
  
Cập nhật:24/11/2022 8:55:24 SA
Sáng ngày 24/11, Ban Tổ chức (BTC) cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh tổ chức đánh giá hồ sơ dự thi vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.
Đại diện các ý tưởng tiến hành trình bày tại Chương trình
Đại diện các ý tưởng tiến hành trình bày tại Chương trình

Năm nay là năm thứ VII, Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục tổ chức trên địa bàn tỉnh. Ban Tổ chức đã nhận được 59 hồ sơ hợp lệ dự thi, được chia ra 02 lĩnh vực: Lĩnh vực nông nghiệp, chế biến và khai thác tài nguyên bản địa: 30 hồ sơ (chiếm 50,8 %); Lĩnh vực ứng dụng công nghệ và ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo khác: 29 hồ sơ (chiếm 49,2 %).

Ngày 10/11/2022, BTC đã tổ chức chấm vòng Sơ khảo Cuộc thi và đã chọn được 30 ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tiềm năng tiếp tục tham gia Cuộc thi ở vòng Bán kết.

Hôm nay (24/11), BTC tổ chức Chấm vòng Bán kết cuộc thi để lựa chọn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tiềm năng bước vào Vòng chung kết Cuộc thi dự kiến tổ chức vào ngày 08/12/2022 sắp tới.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hồ Thắng đề nghị Hội đồng giám khảo công tâm, khách quan, đảm bảo đúng quy định. Đồng thời chúc các thành viên là đại diện của các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có phần trình bày tốt nhất.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]