Kỷ niệm ngày quốc tế người khuyết tật
  
Cập nhật:29/11/2022 10:32:53 SA
Hướng đến kỉ niệm ngày quốc tế người khuyết tật 3/12, sáng nay (29/11), Hội Người khuyết tật - Bảo trợ Người khuyết tật (NKT) và Trẻ mồ côi tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm và biểu dương người khuyết tật điển hình tiên tiến vượt qua khó khăn, sống độc lập và vươn lên hòa nhập cộng đồng.
Tặng bằng khen, biểu dương những người khuyết tật tiêu biểu trên toàn tỉnh
Tặng bằng khen, biểu dương những người khuyết tật tiêu biểu trên toàn tỉnh

Năm 2022 này, Việt Nam đã và đang thực hiện Công ước của LHQ về quyền của người khuyết tật được gần 8 năm. Theo đó nô lực hoàn thành 17 nội dung Phát triển bên vững của Chương trình Nghị sự 2030 của Liên hợp quốc, hướng tới mục tiêu toàn cầu là “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tại Thừa Thiên Huế, hiện có gần 30 ngàn người khuyết tật, trong đó, một số thuộc diện nghèo, cận nghèo cần sự giúp đỡ. Những năm qua tỉnh đã có nhiều chủ trương chính sách trợ giúp người khuyết tật ổn định cuộc sống để có điều kiện học tập, sinh hoạt, làm ăn sinh sống tốt hơn. Đồng thời kêu gọi xã hội hóa quan tâm trợ giúp người khuyết tật nhiều hơn, toàn diện hơn.

Với Hội NKT - bảo trợ NKT và trẻ mồ côi tỉnh, nhiều năm qua đã làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, vận động quyên góp bằng tiền, hiện vật từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh triển khai thành công các hoạt động đề trợ giúp cho các hoàn cảnh khó khăn. Bình quân trong giai đoạn vừa qua, Hội vận động đạt khoảng 6 tỷ đồng/ năm. Riêng trong 10 tháng năm 2022 đạt: hơn 5,8 tỷ đồng.

Hưởng ứng chủ đề của ngày quốc tế người khuyết tật năm nay là “Đổi mới vì một thế giới bình đẳng và tiếp cận cho người khuyết tật”, tỉnh hội Thừa Thiên Huế kêu gọi người khuyết tật toàn tỉnh quyết tâm, chủ động vượt qua các rào cản để hòa nhập cộng đồng.

Dịp này, Hội cũng đã tặng bằng khen, biểu dương những người khuyết tật tiêu biểu trên toàn tỉnh.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]