Ký kết chương trình phối hợp giữa UBND huyện Phú Lộc và Ban Tuyên giáo Huyện ủy
  
Cập nhật:28/11/2022 9:06:08 SA
Sáng ngày 28/11, UBND huyện Phú Lộc và Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”. Tham dự hội nghị có ông Phan Công Mẫn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; ông Lê Văn Thông, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; các đông chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo UBND huyện và các phòng ban.
Ông Phan Công Mẫn, Chủ tịch UBND huyện và ông Lê Văn Thông, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện ký kết
Ông Phan Công Mẫn, Chủ tịch UBND huyện và ông Lê Văn Thông, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện ký kết

Thời gian tới, UBND huyện và Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, quyết sách của ngành, địa phương trên địa bàn huyện. Các chủ trương, giải pháp của Huyện ủy về công tác tư tưởng khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của huyện và các địa phương có ảnh hưởng đến di tích lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo; công tác cán bộ; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội…

Bên cạnh đó phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nhà nước trong việc thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tâm tư,  nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân theo các nội dung tại Quy chế 238. Định kỳ hàng năm, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị trực thuộc đôn đốc, tổ chức sơ kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Quy chế 238.

Chương trình phối hợp với mục đích phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và UBND huyện trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của ngành tuyên giáo và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước, xây dựng nền hành chính liêm chính, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch.

Cùng với đó là bảo đảm tính định hướng tư tưởng trong hoạt động thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm nhằm tăng cường sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và nhân dân toàn huyện.


Hai đơn vị ký kết

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]