Khối thi đua các huyện, thị xã và thành phố Huế tổng kết công tác thi đua năm 2022
  
Cập nhật:02/12/2022 9:18:04 SA
Chiều ngày 02/12, tại trụ sở UBND huyện Phú Lộc, khối thi đua các huyện, thị xã và thành phố Huế tiến hành hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế và nguyên nhân; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức thi đua của khối trong thời gian tới.
Huyện Quảng Điền và huyện Phong Điền được bầu làm Trưởng khối và Phó Trưởng khối năm 2023.
Huyện Quảng Điền và huyện Phong Điền được bầu làm Trưởng khối và Phó Trưởng khối năm 2023.

Dự hội nghị có ông Đoàn Trọng Minh - Phó trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh; ông Nguyễn Hải Đăng, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; cùng lãnh đạo UBND, Phòng Nội vụ của các huyện, thị xã và thành phố Huế trên địa bàn tỉnh. Năm nay huyện Phú Lộc là đơn vị trưởng khối thi đua.

Trên cơ sở nội dung Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 15/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, các huyện, thị xã và thành phố trong khối đã tổ chức ký kết giao ước thi đua, tổ chức nghiên cứu, bổ sung và điều chỉnh nội dung thi đua, bảng chấm điểm phù hợp để làm cơ sở chấm điểm và xếp loại thi đua của khối cuối năm 2022. Đồng thời giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm về chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng.

Thông qua hoạt động của khối thi đua các huyện, thị xã và thành phố nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các đơn vị trong khối, với mục tiêu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Kết quả tổng kết công tác thi đua năm 2022, thị xã Hương Thủy xếp thứ nhất, huyện Phú Lộc xếp thứ nhì và thành phố Huế xếp thứ 3. Sau khi các đơn vị bình bầu thì trong năm 2023, huyện Quảng Điền làm Trưởng khối; huyện Phong Điền làm Phó Trưởng khối.

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]