Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tổng kết công tác thi đua năm 2019
  
Cập nhật:06/12/2019 1:51:13 CH
Chiều 6/12, Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tổ chức tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019; bàn và thống nhất công tác thi đua năm 2020.

Năm 2019, các thành viên trong khối đã tích cực chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung thi đua, được đông đảo các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên, công chức hưởng ứng. Tùy vào điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, các phong trào thi đua được phát động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú có chủ đề và mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Qua đó, các phong trào thi đua đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên trong khối gắn với thực hiện 4 chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh và các cuộc vận động, phong trào thi đua do cấp trên phát động, góp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh.

Điển hình, như Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” và vận động được hơn 8,3 tỷ đồng; Hội Cựu chiến binh tỉnh xóa 81/365 hộ nghèo; Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 42 nhà mái ấm công đoàn trong “Tháng công nhân” và hỗ trợ kinh phí xây dựng 4 nhà công vụ cho giáo viên vùng sâu, vùng xa; CBCNVC cơ quan Mặt trận tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh quyên góp hỗ trợ người nghèo Khu vực I, Kinh thành Huế tái định cư trong tháng 11/2019...

Từ kết quả đạt được trong năm 2019, hội nghị đã thảo luận thống nhất các nội dung thi đua trong năm 2020, đồng thời bầu Trưởng khối thi đua của khối năm 2020.


Toàn cảnh hội nghị

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]