Khảo sát thực hiện chính sách hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người có công cách mạng tại huyện Phong Điền
  
Cập nhật:06/06/2023 3:16:33 CH
Sáng ngày 06/6, Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi làm việc với UBND huyện Phong Điền về việc khảo sát thực hiện chính sách hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người có công cách mạng theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 28/8/2020 của HĐND tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Thái, UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện và UBND xã Phong Chương, Phong Hiền.
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo, thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 28/8/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phát sinh sau ngày 31/5/2017 (giai đoạn 3), theo đó huyện Phong Điền có tổng số 270 hộ người có công cần được hỗ trợ trong đó có 26 hộ được hỗ trợ xây mới và 244 hộ cần được hỗ trợ cải tạo, sửa chữa; với kinh phí là 5,92 tỷ đồng; về kế hoạch phân bổ thực hiện năm 2021 (30%), năm 2022 (40%) và năm 2023 (30%); tiến độ xây dựng và giải ngân lũy kề từ năm 2021 cho đến tháng 5/2023 là: 221 hộ đã hoàn thành xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở (xây mới 15 hộ và cải tạo, sửa chữa: 206 hộ); tổng số hộ chưa, hoặc đang triển khai thực hiện xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở: 49 hộ (xây mới 10 hộ và cải tạo, sửa chữa 39 hộ); số hộ đã được giải ngân vốn: 221 hộ, với tổng số tiền giải ngân 4,72 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện đã kêu gọi các cấp các ngành, các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã hỗ trợ và xây dựng trên địa bàn 06 nhà với số tiền 330 triệu đồng,….

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã đánh giá được những kết quả làm được và phân tích, đánh giá những khó khăn và đề xuất một số giải pháp trong quá trình triển khai Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 28/8/2020 của HĐND tỉnh,….. phù hợp với tình hình thực tế của huyện Phong Điền.


Đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Phong Điền trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ sữa chữa, xây dựng nhà ở cho người có công cách mạng theo Quyết định của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh; đồng thời trong thời gian tới đề nghị UBND huyện Phong Điền cần triển khai một số nội dung như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ nội dung các tiêu chí, điều kiện để được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; thực hiện công tác xã hội hóa qua nhiều kênh vận động của Mặt trận, đoàn thể, chính trị - xã hội; các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thêm kinh phí cho người dân xây mới, sửa chữa nhà ở; rà soát cụ thể các trường hợp cần thiết xây mới, sửa chữa nhà ở để hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên; cần phải đánh giá, kiểm tra chất lượng các công trình nhà ở đã xây dựng đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật; đơn giản hóa thủ tục để người dân tiếp cận được nguồn hỗ trợ kịp thời,…

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]