Khảo sát công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và biên giới đất liền đối tại huyện Phú Lộc
  
Cập nhật:09/08/2019 5:02:30 CH
Ngày 08/8/2019, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh đã tổ chức Đoàn khảo sát về tình hình thực hiện công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và biên giới đất liền trên địa bàn huyện Phú Lộc. Đồng chí Nguyễn Chí Quang, TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn.

Đoàn khảo sát đã được nghe đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lộc và Đảng ủy thị trấn Lăng Cô trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và biên giới đất liền trên địa bàn huyện trong 5 năm qua, một số khó khăn, hạn chế và những kiến nghị, đề xuất để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự điều hành của chính quyền các cấp, công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và biên giới đất liền trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng. Hoạt động tuyên truyền đã được quan tâm thực hiện thường xuyên với những hình thức phong phú, đa dạng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân, từ đó đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tại buổi làm việc, các đồng chí đại diện một số sở, ngành liên quan đã thông tin một số tình hình, kết quả; đồng thời lưu ý một số vấn đề cần tập trung triển khai thực hiện để công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chí Quang đánh giá cao những kết quả mà huyện đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí nhấn mạnh, địa phương cần bám sát tiềm năng, thế mạnh và những khó khăn, hạn chế để tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, chú trọng những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. Đồng chí khẳng định, trên cơ sở nắm bắt, khái quát những nội dung, ý kiến tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát sẽ có báo cáo cụ thể đối với Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh để có chủ trương chỉ đạo thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới.

www.thuathienhue.gov.vn(CTV)
 Bản in]