Huyện ủy Phú Vang, khóa XV tổ chức kỳ họp lần thứ 3 (mở rộng)
  
Cập nhật:28/09/2020 4:10:46 CH
Sáng ngày 28/9, Huyện ủy Phú Vang tổ chức kỳ họp lần thứ 3, khóa XV (mở rộng) để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh ninh Quốc phòng, công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2020; bàn và đưa ra các giải pháp cho các tháng cuối năm 2020. UVTV, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Minh Huệ dự và phát biểu tại Hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh Covid-19, nên tình hình phát triển kinh tế  - xã hội trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn. Song với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đã thực hiện tốt mục tiêu "kép" là vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả và hỗ trợ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn.

Theo đó, giá trị sản xuất đạt 4.745 tỷ đồng; công nghiệp - xây dựng đạt trên 1.864 tỷ đồng; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt hơn 32 nghìn tấn; sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 69 nghìn tấn…Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng là 8,4%; tạo việc làm mới cho trên 2.463 lao động. Công tác cải cách thủ tục hành chính và phòng chống tham nhũng, chống lãng phí được tập trung đẩy mạnh; công tác bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá cao huyện ủy Phú Vang đã triển khai nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Trung ương và của tỉnh cũng như  đảm bảo an sinh xã hội của người dân trong bối cảnh dịch bệnh. Hiện nay, tình hình dịch bệnh trong nước cơ bản được kiểm soát, đây là điều kiện để huyện thúc đẩy các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng còn lại của năm 2020 nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra.

Về nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Phạm Thị Minh Huệ, đề nghị huyện ủy Phú Vang tiếp tục chỉ đạo các cấp để đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh; bên cạnh đó thực hiện tốt công an sinh xã hội, quan tâm làm tốt công tác đảm bảo ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng Đảng nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]