Huyện ủy Phú Lộc khóa XIV tổ chức hội nghị lần thứ 19 (mở rộng)
  
Cập nhật:13/12/2019 5:11:12 CH
Đảng bộ huyện Phú Lộc cần phải chủ động và quyết liệt hơn trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020; đặc biệt chú ý đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn của tỉnh đang triển khai trên địa bàn. Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà tại hội nghị Huyện ủy Phú Lộc lần thứ 19 (mở rộng) vào sáng ngày 12/12/2019.

Trong năm 2019, huyện Phú Lộc đã tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ: về KT –XH có 14/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, về chỉ tiêu thu, chi ngân sách nhà nước vượt trên 120% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng người/năm; sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản đạt trên 102%; lượng khách du lịch đạt trên 100% kế hoạch với hơn 1.290 nghìn lượt; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,72%; số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt theo kế hoạch đã đề ra; tổng đầu tư toàn xã hội đạt 7.000 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội đạt 4.350 triệu đồng... Các mục tiêu an sinh xã hội, chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân, bảo vệ môi trường, phòng chống tham nhũng lãng phí được quan tâm tăng cường; các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Về công tác xây dựng đảng, trong năm các cấp ủy cũng đã quan tâm chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt học tập kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của Trung ương. Thực hiện đạt những kết quả tích cực trên các lĩnh vực công tác cán bộ, công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên...  


Toàn cảnh hội nghị  

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đánh giá cao những kết quả mà Huyện ủy Phú Lộc thực hiện trong việc lãnh, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng trong năm 2019. Về nhiệm vụ năm 2020,  Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy Phú Lộc cần thảo luận đánh giá lại những cái làm được và chưa làm được để xây dựng các kế hoạch, giải pháp cụ thể cho năm tới; chú trọng đến phát triển các tiềm năng thế mạnh của địa phương, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng lao động tại các công ty, xí nghiệp đang dần đi vào hoạt động trên địa bàn huyện

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2020, vì vậy, Đảng bộ Phú Lộc cần phải chủ động và quyết liệt hơn trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã thống nhất đề ra; đặc biệt chú ý đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn của tỉnh đang triển khai trên địa bàn. Bên cạnh đó, tập trung phát triển nông nghiệp nông thôn mới gắn với các mô hình kinh tế vườn, kinh tế lâm nghiệp, nông nghiệp sạch và công nghệ cao. Cùng với đó, quan tâm các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và chuẩn bị tốt cho công tác Đại hội đảng các cấp trong thời gian tới...

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]