Hương Trà: Triển khai cấp phát Thẻ và giám sát Thẻ kiểm soát dịch bệnh
  
Cập nhật:15/10/2021 4:25:57 CH
Để tiếp tục phát huy hiệu quả của Thẻ kiểm soát dịch bệnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ngày 14/10/2021, UBND thị xã đã ban hành công văn số 3753/UBND-CNTT về việc tiếp tục triển khai cấp phát Thẻ và giám sát Thẻ kiểm soát dịch bệnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu: 100% cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn thị xã triển khai bố trí nhân sự, thiết bị tự động để giám sát đối với người ra, vào cơ quan, trụ sở. 100% các chợ trên địa bàn thị xã triển khai bố trí nhân sự, thiết bị tự động để giám sát đối với người ra, vào các chợ. 100% các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp triển khai bố trí nhân sự, thiết bị tự động để giám sát đối với người ra, vào làm việc tại doanh nghiệp. 100% cơ sở khám chữa bệnh trên toàn thị xã triển khai bố trí nhân sự, thiết bị tự động để giám sát đối với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ra, vào các cơ sở khám chữa bệnh. 100% các trường học, cơ sở giáo dục dạy nghề trên toàn thị xã triển khai bố trí nhân sự, thiết bị tự động để giám sát đối với học sinh, học viên ra, vào (cấp mầm non, tiểu học khuyến khích thực hiện khi đáp ứng được các điều kiện cần thiết).

Chủ tịch UBND các phường, xã Căn cứ vào thực tiễn, các địa phương quy định việc giám sát Thẻ kiểm soát dịch bệnh đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện của các doanh nghiệp trên địa bàn, có chế tài để thực hiện nghiêm quy định. Tổ chức chỉ đạo thực hiện việc giám sát Thẻ kiểm soát dịch bệnh đối với các sự kiện đông người trên địa bàn. Huy động lực lượng Đoàn thanh niên, tình nguyện viên các tổ chức mặt trận đoàn thể tại cơ sở đến từng hộ gia đình trên địa bàn để tiến hành tạo, cấp phát Thẻ kiểm soát dịch, bệnh cho người dân.

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]