Hương Trà: Thiết lập chốt kiểm soát y tế số 2
  
Cập nhật:31/07/2020 11:26:48 SA
Chiều ngày 30/7/2020, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã Hương Trà đã thiết lập và hoạt động chốt kiểm soát y tế liên ngành (chốt số 2) đối với người và phương tiện vào tỉnh Thừa Thiên Huế bằng đường bộ.

Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã Hương Trà đã thiết lập và đưa vào hoạt động chốt kiểm soát y tế số 2 trên địa bàn phường Hương Văn, thị xã Hương Trà. Mục đích nhằm kiểm soát y tế 100% người và phương tiện ô tô vào địa bàn tỉnh bằng đường bộ để phát hiện, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, trong đó chủ yếu tập trung kiểm soát ô tô khách, ô tô con mang biển kiểm soát ngoại tỉnh các chiều vào thành phố Huế.

Chốt  Kiểm soát y tế số 2 hoạt động sẽ có 03 ca làm nhiệm vụ, mỗi ca 08 giờ kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ . Nhân viên y tế có nhiệm vụ đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế, lịch sử đi lại, các vấn đề khác liên quan phòng chống dịch Covid-19 đối công dân Việt Nam, người nước ngoài, phun tiêu độc khử trùng, trường hợp phát hiện có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì tiến hành khám cách ly ngay và báo cáo lãnh đạo TTYT xử lý…Bên cạnh đó chốt kiểm soát y tế có nhiệm vụ báo cáo thông tin mỗi ngày 02 lần về Ban chỉ đạo Phòng chống dịch thị xã Hương Trà.

Trong đợt 1, chốt kiểm soát y tế số 2 thực hiện tốt nhiệm vụ đã kiểm tra hơn 8.000 lượt phương tiện và hơn 28.000 người đi qua được đo thân nhiệt, lập tờ khai y tế…

www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]