Hương Trà: Tập huấn về công tác Phòng, chống tệ nạn xã hội
  
Cập nhật:06/12/2018 1:20:57 CH
Sáng ngày 06/12, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã. Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng LĐTB&XH thị xã Hương Trà tổ chức tập huấn về công tác Phòng, chống tệ nạn xã hội cho 2 địa phương có tiềm ẩn nguy cơ dễ xảy ra tệ nạn xã hội là: phường Tứ Hạ và Hương Văn.

Tham gia tập huấn có hơn 140 đại biểu là: Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận, Công an viên, Chi hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ, Bí thư chi đoàn, Chi Hội Cựu chiến binh, Chi Hội nông dân của các tổ dân phố thuộc 2 phường Tứ Hạ và Hương Văn. Tại Hội nghị các đại biểu được nghe đại diện Chi Cục phòng chống Tệ nạn xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế quán triệt Nghị định số 49/NĐ-CP ngày 9/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy cộng đồng; thông tư liên tịch số 03 ngày 10/02/2012 của Liên Bộ LĐTBXH, Y tế và Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 94  ngày 09/09/2010 của chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng; Quyết định số 47 ngày 7/10/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy chế phối hợp, lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện trên địa bàn tỉnh.Ngoài ra, các đại biểu còn được truyền đạt các kiến thức, kỹ năng Phòng, chống mại dâm và Công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư...

Qua tập huấn, nhằm giúp đội ngũ cán bộ ở cơ sở nhận thức đầy đủ về tệ nạn xã hội, nhất là tác hại của ma túy. Từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động, phòng ngừa tệ nạn xã hội, góp phần gìn giữ an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]