Hương Trà: Tăng cường tuyên truyền lưu động phòng chống dịch COVID-19
  
Cập nhật:03/08/2020 3:44:50 CH
Để nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Từ ngày 1 đến 3/8, Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao thị xã Hương Trà tổ chức tuyên truyền lưu động trên toàn địa bàn thị xã.

Theo đó, xe tuyên truyền lưu động đã tổ chức tuyên truyền đến địa bàn các xã, phường trên địa bàn thị xã với các nội dung: Công điện, Chỉ thị, công văn của tỉnh, thị xã về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; khuyến cáo người dân chủ động phòng chống dịch, hướng dẫn các cách vệ sinh cá nhân như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, cồn y tế, nước rửa tay diệt khuẩn và đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, hạn chế tập trung đông người…

Công tác tuyên truyền lưu động đã góp phần lan tỏa thông tin tích cực trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp; giúp cho người dân có ý thức hơn trong việc chấp hành nghiêm các Công điện khẩn, Chỉ thị, công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Từ đó, có các hành động cần thiết cho bản thân và cộng đồng.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]