Hương Trà: Kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19 tại các công ty, xí nghiệp trên địa bàn
  
Cập nhật:05/08/2020 8:01:03 SA
Ngày 05/8/2020, thị xã Hương Trà tổ chức kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 các đơn vị sản xuất trên địa bàn gồm 4 công ty: Công ty TNHH Phước Hiệp Thành, Công Ty Cổ phần Giày da Huế và Công ty TNHH may VINATEX Hương Trà và Công ty Hữu hạn xi măng Luck Việt Nam.

Tại các công ty, Đoàn đã phổ biến các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong công tác phòng chống dịch COVID-19, các văn bản hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh và kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Quyết định số 127/QĐ- BCĐ ngày 30/7/2020 củaBan chỉ đạo  COVID-19 tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng chống dịch COVD-19 tại các nhà máy cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời kiểm tra và hướng dẫn thực hiện Công điện khẩn số 08/CĐ ngày 03/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong có khu công nghiệp, khu kinh tế.

Qua kiểm tra, các công ty đã chủ động thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn phòng chống dịch bệnh cho công nhân và thực hiện đo thân nhiệt, hướng dẫn người lao động đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và nước sát khuẩn, đo thân nhiệt cho công nhân khi vào công ty, thường xuyên vệ sinh nơi làm việc để ngăn ngừa dịch bệnh...

www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]