Hương Trà: Hội nghị hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
  
Cập nhật:09/11/2018 3:48:30 CH
Sáng 09/11, UBND thị xã Hương Trà tổ chức hội nghị hưởng ứng hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và triển khai, phổ biến bộ luật tố cáo và bộ luật tố tụng hình sự.

“Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” được tổ chức để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Tại hội nghị , các đại biểu được nghe phổ biến các tài liệu hướng dẫn bộ luật tố tụng hình sự và chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện ; công tác quản lý giáo dục, người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ. Các nội dung của luật tố cáo được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, khoá XIV ngày 12/06/2018.

www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]