Hương Trà: Hội nghi điển hình tiên tiến thị xã Hương Trà lần thứ V giai đoạn 2015-2020
  
Cập nhật:12/07/2020 10:55:50 SA
Sáng ngày 10/7, UBND thị xã Hương Trà đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2015-2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Hồng Thắng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Đồng Chí Nguyễn Duy Hùng, Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành thị xã.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Trong 5 năm qua, các cấp ủy, chính quyền thị xã Hương Trà đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, điều hành sâu sát, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm. Nhờ vậy, nhiều phong trào thi đua được triển khai thực hiện có hiệu quả, nhiều sáng kiến, cách làm hay được nhân rộng, góp phần tăng năng suất, hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Quy mô, chất lượng, sức cạnh tranh của kinh tế được nâng lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 7.250 tỷ đồng.

Bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng khởi sắc; tỷ lệ đô thị hóa đạt 75%; có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đang đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM. Văn hóa – xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, an sinh xã hội được đảm bảo, thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/ người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Chính trị xã hội ổn định, QP-AN được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Để động viên Nhân dân trên địa bàn nêu cao truyền thống cách mạng của quê hương, hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra, thời gian tới, thị xã Hương Trà sẽ tập trung đổi mới nội dung các phong trào thi đua một cách thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; lập kế hoạch xây dựng các điển hình tiêu biểu, từ đó nêu gương học tập, phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay để nhân dân tham khảo và nhân rộng; không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng...

Tại hội nghị, UBND thị xã Hương Trà đã khen thưởng cho 42 tập thể và 42 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Dịp này, thừa ủy quyền, UBND thị xã Hương Trà cũng đã trao kỷ niệm chương của Bộ Nội vụ cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua khen thưởng.

www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]