Hương Trà: Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu 2019
  
Cập nhật:21/08/2019 2:09:53 CH
Trước diễn biến phức tạp của điều kiện thời tiết, hiện nay các địa phương của thị xã đang huy động tối đa các phương tiện, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" nhằm tránh thiệt hại về năng suất và sản lượng lúa đề ra.

Theo kế hoạch vụ hè thu năm nay, toàn thị xã Hương Trà đưa vào gieo cấy hơn 3.100 héc ta lúa, trong đó ưu tiên bố trí các giống lúa xác nhận và giống lúa ngắn ngày, cực ngắn vào gieo cấy đạt trên 80% diện tích. Theo đánh giá của ngành chuyên môn thị xã, sản xuất vụ hè thu năm nay không thuận lợi như các năm trước, do chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết nắng hạn, tình hình sâu bệnh gây hại, nhất là chuột cắn phá nặng đã ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng lúa đề ra, theo đó dự ước năng suất vụ hè thu này chỉ đạt khoảng 56 tạ/héc ta, giảm 4 tạ/héc ta so với vụ hè thu năm 2018.

Tranh thủ điều kiện thời tiết nắng ráo, những ngày qua, các địa phương, hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn đã huy động máy móc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, đến nay đã thu hoạch trên 2.300 héc ta, phấn đấu hoàn thành thu hoạch trước ngày 30/8/2019 nhằm tránh thiệt hại do thiên tai mưa lũ gây ra.

www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]