Hương Thủy: Tập huấn về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
  
Cập nhật:08/11/2018 1:57:54 CH
Sáng 07/11, UBND thị xã Hương Thủy tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Quyết định số 22 ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước cho đội ngũ cán bộ công chức văn hóa, các thôn trưởng, tổ trưởng trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật về hương ước, quy ước; kỹ năng kiểm tra, rà soát quy ước, hương ước; một số biện pháp tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng quy ước, hương ước theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó xác định rõ, việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước phải phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; phù hợp với phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân cư; đảm bảo nguyên tắc tự nguyện trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân… 

Thông qua hội nghị lần này nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cơ bản cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở trong việc xây dựng, thực hiện các hương ước, quy ước; phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội tại cộng đồng dân cư. 

Dịp này, UBND thị xã cũng đã phổ biến một số văn bản mới của tỉnh về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa, dịch vụ karaoke di động trên địa bàn.

www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]