Hội thảo xây dựng chiến lược phát triển địa phương tầm nhìn 2030
  
Cập nhật:12/09/2019 3:59:21 CH
Sáng 12/9, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Hội thảo xây dựng chiến lược phát triển địa phương tầm nhìn 2030; tăng cường liên kết vùng và đòn bẩy hội nhập quốc tế vì sự phát triển của địa phương. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn phát triển vùng và địa phương do Viện kinh tế Việt Nam tổ chức.

Phát biểu tại hội thảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cho rằng, năm 2020 là năm bản lề quan trọng, kết thúc giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020  và bắt đầu quá trình xây dựng chiến lược kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2021 -2030 và kế hoạch 5 năm 2021-2025. Để xây dựng được chiến lược và kế hoạch phát triển trong giai đoạn tới thì việc rà soát, đánh giá thực trạng phát triển trong giai đoạn trước là hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn tới phải thực hiện theo luật Quy hoạch 2017 có hiệu lực thi hành từ tháng 1/2019.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định mong rằng, Hội thảo xây dựng chiến lược phát triển địa phương tầm nhìn 2030 do Viện kinh tế Việt Nam tổ chức sẽ gợi mở cho tỉnh những hướng đi và giải pháp trong xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình của tỉnh; đồng thời nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu trong xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận và trao đổi bài học kinh nghiệm quốc tế về quy trình và công cụ xây dựng chiến lược kinh tế địa phương; việc tăng cường liên kết vùng và đòn bẩy hội nhập quốc tế vì sự phát triển của địa phương; tầm quan trọng của việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển gắn với mục tiêu và điều kiện phát triển của từng địa phương. Trong đó, phân tích về những khó khăn và cơ hội phát triển giữa các địa phương trên cơ sở liên kết phát triển đối với những lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh...cũng như đề xuất việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới một cách đúng hướng, khả thi và triển khai hiệu quả.   


Các chuyên gia Viện kinh tế Việt Nam trình bày tại hội thảo

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]