Hội thảo khoa học “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”
  
Cập nhật:14/09/2019 6:15:07 CH
Sáng ngày 13/9, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” nhằm ôn lại và khẳng định những giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc, thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người. Đồng chí Nguyễn Thái Sơn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 38 bài viết của các tác giả, tập trung vào 7 nội dung chính: Điểm qua quá trình viết Di chúc của Bác từ năm 1965 đến 1969; Vấn đề chỉnh đốn Đảng trong Di chúc và vận dụng xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; Học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; Quan điểm lấy dân làm gốc và chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; Chăm lo “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”; Kết quả thực hiện Di chúc của Bác của Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế; Vận dụng tư tưởng trong Di chúc của Bác vào giảng dạy một số chuyên đề ở Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh.

Các tham luận trình bày tại Hội thảo đã nêu bật được giá trị và ý nghĩa to lớn của Di chúc, vận dụng sáng tạo, cụ thể vào điều kiện của địa phương, đơn vị, những thành tựu của Thừa Thiên Huế sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thái Sơn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là hội thảo khoa học thứ 3 trong toàn tỉnh liên quan đến 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua hội thảo, mong rằng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, giảng dạy của Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh ra sức phấn đấu thực hiện tâm nguyện của Người, noi gương Người; ứng dụng vào công tác giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới mà Bác Hồ kính yêu đã căn dặn.

Thông qua Hội thảo, với những nội dung cốt lõi của Di chúc, giá trị ý nghĩa của Di chúc, việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng to lớn trong công tác, học tập, nghiên cứu, giảng dạy, của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, giúp mọi người nhận thức rõ hơn, sâu sắc hơn những giá trị cốt lõi của Di chúc, hết lòng phấn đấu thực hiện tâm nguyện của Người, noi gương Người, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; thực sự là những cán bộ, đảng viên gương mẫu, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

www.thuathienhue.gov.vn(CTV)
 Bản in]