Hội thảo "Thúc đẩy đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế"
  
Cập nhật:30/06/2020 4:17:45 CH
Tại Hội thảo
Tại Hội thảo
Chiều ngày 30/6, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thảo "Thúc đẩy đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội thảo nhằm đề xuất các giải pháp trọng tâm về xây dựng chính sách hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học...trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Sĩ Đăng, Phó vụ Trưởng vụ đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ; bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và hơn 70 đại biểu là các khoa học, các nhà nghiên cứu đến từ các sở, ban, ngành và Viện nghiên cứu trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Hồ Thắng, Phó giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, Hội thảo là dịp đánh giá thực trạng đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tìm hiểu, nắm bắt về nhu cầu đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp cũng như  tham vấn về chính sách đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nhằm tăng cường nhận thức về đổi mới công nghệ của các cơ quan quản lý nhà nước để đồng hành cùng doanh nghiệp vì mục tiêu xây dựng Thừa Thừa Huế thành Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ.


 Phó giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Hồ Thắng phát biểu tại Hội thảo

Tại hội thảo, đã có 05 báo cáo tham luận của các chuyên gia, nhà nghiên cứu tập trung các vấn đề như: Những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp trong đổi mới công nghệ sản xuất; Quy định của pháp luật chuyển giao công nghệ về thẩm định công nghệ dự án đầu tư; Chính sách hỗ trợ chuyển giao công nghệ trong doanh nghiệp; Tham vấn một số chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2030...

Thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu cho rằng, một thực tế là hiện nay có  nhiều doanh nghiệp tại Thừa Thiên Huế ngại đổi mới công nghệ, chưa thấy vai trò của việc đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh, trong giai đoạn 2012 - 2017 chỉ có 43,8% doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thiết bị. Bên cạnh đó, chính sách của Nhà nước chưa khuyến khích được doanh nghiệp đầu tư công nghệ, nguồn nhân lực của các doanh nghiệp còn yếu, chưa đáp ứng việc tiếp nhận những công nghệ mới, thị trường khoa học công nghệ địa phương còn chậm phát triển và cơ chế gắn kết nhà khoa học với doanh nghiệp chưa đồng bộ.

Trên cơ sở đó, các đại biểu cũng chỉ rõ sự cần thiết hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, cải tiến công nghệ, phát triển khoa học và công nghệ, hướng trọng tâm vào doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ. Nhất là cần có cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu chế tạo, cải tiến, ứng dụng những tiến bộ  kỹ thuật, những công nghệ, thiết bị vào sản xuất kinh doanh và hạn chế tác hại đến môi trường.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]