Hội nghị thông tin kinh tế và phổ biến các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
  
Cập nhật:19/04/2019 3:13:24 CH
Sáng 19/4, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề kinh tế và phổ biến các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng một số chính sách hỗ trợ liên quan khác cho doanh nghiệp. Hội nghị có sự tham gia của đông đảo DN, đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu nội dung cốt lõi của Hiệp định đối tác toàn diện, tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), nhất là những tác động của Hiệp định này đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp trong nước. Trong đó, có lộ trình cam kết của Việt Nam đối với các ngành hàng cụ thể, nội dung cam kết về quy tắc xuất xứ hàng hóa để xuất nhập khẩu vào các nước nội khối CPTPP cùng những định hướng để DN trong nước hội nhập kinh tế quốc tế thành công khi thực hiện hiệp định này.

Đồng thời, đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài nguyên & Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Lao động TBXH, Quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng phổ biến các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh về tài chính tín dụng, bảo lãnh tín dụng; về hỗ trợ mặt bằng SXKD; hỗ trợ công nghệ, sở hữu trí tuệ; hỗ trợ nguồn nhân lực; hỗ trợ mở rộng thị trường; hỗ trợ thủ tục hành chính; hỗ trợ thông tin tư vấn …

Ngoài ra, Hội nghị còn dành thời gian để các Hội, Hiệp hội, các câu lạc bộ doanh nghiệp và nhất là lãnh đạo các doanh nghiệp trao đổi thẳng thắn những khó khăn, vướng mắc khi tiếp cận các chính sách hỗ trợ ưu đãi của Nhà nước và của tỉnh đồng thời có những góp ý đề xuất để các chính sách này đến được với doanh nghiệp dễ dàng, hiệu quả hơn.

Đây là một hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ liên kết, phối hợp giữa các cơ quan ban, ngành của tỉnh trong cung cấp thông tin kinh tế cũng như phổ biến các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và của tỉnh đến với cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; đồng thời hỗ trợ tốt nhất các nhu cầu của doanh nghiệp để phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần thực hiện những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]